Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Themahoofdstuk duurzame sportinfrastructuur (2020)

een selectie uit het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ – voortgangsrapportage juni 2020

Dit document bevat het hoofdstuk ‘Duurzame sportinfrastructuur’ uit de rapportage Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ van de voortgangsrapportage juni 2020.

Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd is in de voortgang op het thema duurzame sportinfrastructuur. Het hoofdstuk gaat in op de ambitie en doelen, op de voortgang in de uitvoering van de maatregelen, en er wordt gereflecteerd op de gepresenteerde voortgang.

Dit hoofdstuk is geen zelfstandige rapportage, maar een selectie uit de rapportage Monitor Sportakkoord, ter bevordering van de leesbaarheid en het gebruiksgemak.

De gehele rapportage is hier te vinden. De management- samenvatting van het rapport is hier te vinden.

Literatuurverwijzing: Pulles, I., Reitsma, M., Hoogendam, A., Brus, J., Hoekman, R.H.A., & Poel, H. van der (2020). Themahoofdstuk duurzame sportinfrastructuur: een selectie uit het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ – voortgangsrapportage juni 2020. In I. Pulles, Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' (pp. 1-22)