Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ultimate Frisbee in het voortgezet onderwijs (3) (2015)

Auteur(s): Daan Remmers

In het vorige artikel is een schets geboden van de sport ultimate frisbee en de waarde voor het VO en een beeld geschetst van basale aanvals- en verdedigingstactiek. In dit laatste artikel gaan we dieper in op een aantal spelregels en zelfregulering, ontwikkeling van de sport en toepasbaarheid in het VO. 

Literatuurverwijzing: Remmers, D.R. (2015, maart). Ultimate Frisbee in het voortgezet onderwijs (3). Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 17-19)