Spring naar content
Terug naar de kennisbank

‘Uren LO in het VO’ (2015)

hoe om te gaan met deze beleidslijn van de onderwijsinspectie?

Er is de laatste tijd veel gesproken over het aantal lesuren lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. De lessentabel VO is in 2006 vervallen, maar voor het vak lichamelijke opvoeding is een uitzondering gemaakt. Bij veel scholen heerst echter onduidelijkheid wat dit nu precies betekent. In de notitie ‘Hoeveel uren lichamelijke opvoeding moeten worden gegeven op scholen voor voortgezet onderwijs?

Literatuurverwijzing: Steenaart, J, & Klaassen, C (2015, maart). ‘Uren LO in het VO’: hoe om te gaan met deze beleidslijn van de onderwijsinspectie?. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 42-43)