Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat beweegt de jeugd? (2007)

Auteur(s): Stef Kremers

Om effectief beweeggedrag te kunnen bevorderen, is kennis nodig van de belangrijkste oorzaken, of determinanten, van dat gedrag. Dit artikel schetst een beeld van de belangrijkste determinanten van beweeggedrag van jongeren, gebaseerd op theorie en onderzoeksresultaten. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan zowel persoonlijke factoren als omgevingsfactoren die daarbij een rol spelen.

Literatuurverwijzing: Kremers, S.P.J. (2007, juni). Wat beweegt de jeugd?. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 8-11)