Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Whitepaper Brede welvaart bevorderen (2022)

denk ook aan sport en bewegen

Auteur(s), Organisatie(s): Femke van der Pal, Kenniscentrum Sport & Bewegen

De brede welvaart is een manier om te kijken naar de welvaart in een gebied in plaats van alleen naar de economisch welvaart. Het omvat alles wat men van waarde vinden. Sport en bewegen zijn van directe of indirecte invloed op sommige thema’s van brede welvaart en andersom. Kortom: met sporten en bewegen kan de brede welvaart in een land of regio worden verhoogd en een hoge brede welvaart kan het sport- en beweeggedrag in een regio of land verhogen.

Onderzoeks- en adviesbureau Ecorys en Kenniscentrum Sport & Bewegen hebben een literatuurstudie gedaan naar de relatie van sport en bewegen met de brede welvaart. Deze whitepaper is hier een samenvatting van met figuren, tips en voorbeelden. In deze whitepaper komt aan bod hoe sport en bewegen kan bijdragen aan het verbeteren van de brede welvaart in jouw regio en hoe een hogere score op een ‘brede welvaart indicator’ invloed kan hebben op het sport- en beweeggedrag in de regio.

Deze whitepaper geeft handvatten aan de beleidsadviseur sport en bewegen en beleidsadviseurs op andere domeinen hoe sport en bewegen kan helpen om bredere doelen in de gemeente te bereiken. Dit kan helpen bij het schrijven van beleid met de brede welvaart als uitgangspunt. En het helpt sportaanbieders bij het aanhaken van een bestaande brede welvaartsaanpak in een regio. 

Literatuurverwijzing: Pal, F. van der, & Kenniscentrum Sport & Bewegen (2022). Whitepaper Brede welvaart bevorderen: denk ook aan sport en bewegen. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving