Spring naar content

Ferdy Nugteren, beleidsmedewerker sport, is werkzaam bij de gemeente Noordwijk in het team Onderwijs Sport en Subsidies. “We vertellen een ieder dat sport en bewegen meer gezondheid realiseren en dat er bovendien een preventieve werking vanuit gaat voor maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid en dementie. We werken daarom nauw samen met onze collega’s bij Wmo, Zorg en Participatie.

Via Kenniscentrum Sport & Bewegen kregen we de mogelijkheid aangereikt om deel te nemen aan de ‘pilot SROI-social return on investment’. We hebben die met twee handen aangepakt omdat we onze eigen besparingsmodellen en berekeningen vanuit het sociaal domein, die net af waren, geverifieerd wilden zien.

Gezondheidswinst en geluk voor onze inwoners

We hebben door de SROI een veel beter inzicht gekregen in ons uitgavenpatroon, meer inzicht in wat sport en bewegen opleveren en waar deze baten uiteindelijk terechtkomen. We zagen dat vooral onze burgers voordeel behalen door meer sport- en beweegdeelname. Zij ervaren als eerste meer gezondheidswinst waarmee ook zij minder zorgkosten hebben. 

Daarnaast bleken onze bedrijven door de gemeentelijke inzet op sport en bewegen fittere medewerkers uit de Noordwijkse gemeenschap te hebben. Fitte medewerkers leveren meer arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim.

Mooiste resultaat voor de gemeente is dat onze inwoners uiteindelijk gelukkiger zijn in een gemeente waar volop wordt geïnvesteerd in sport.

We hebben wel geconstateerd dat er een omslagpunt is tussen kosten en baten. Meer geld uitgeven aan sportaccommodaties levert op een gegeven moment niet meer sportdeelname op. Wel zijn we overtuigd dat kwalitatief hoogwaardige accommodaties beter renderen en economische voordelen bieden, onder andere door multifunctioneel gebruik van de accommodaties zoals evenementen en activiteiten voor doelgroepen vanuit het sociaal domein.”

Ferdy Nugteren
Beleidsmedewerker sport bij de gemeente Noordwijk

Wil je ook meer inzicht in het rendement van sport en bewegen in jouw gemeente?