Spring naar content

Waar gaat het SROI-rapport over?

Centraal staat de vraag:  “Wat is de SROI van sport en bewegen en hoe verschilt deze per gemeente?” De SROI geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen, en weegt ze tegen elkaar af. Het streven hierbij is om de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk in euro’s uit te drukken. 

Het voorwerk voor dit onderzoek is voor een deel al gedaan. Ecorys (2017) heeft de maatschappelijke waarde van sporten en bewegen onderzocht en grotendeels becijferd in euro’s. De opdracht aan Rebel en Mulier Instituut was om dit naast de kosten te leggen – om zo een weging te kunnen maken – en daarbij een instrument te bouwen dat de geschatte SROI per gemeente berekent, rekening houdend met lokale verschillen (bevolkingssamenstelling, fysieke omgeving, sportaanbod e.d.). 

Bekijk ook de infographic bij het rapport voor een beknopt overzicht van de resultaten. 

Hoe kun je binnen de gemeente met SROI aan de slag?

Met de uitkomsten van het rapport, krijgt een gemeente inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van investeren in sport en bewegen. Gemeenten kunnen meer informatie krijgen over het interpreteren en implementeren van de uitkomsten door gebruik te maken van het dashboard (betaald toegankelijk). Hierbij biedt Kenniscentrum Sport & Bewegen een bijbehorend adviesgesprek aan. Daarna is het mogelijk een verdiepende analyse aan te vragen of deel te nemen aan een benchmarksessie.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Karin van der Maat

  • Accountmanager

Het thema Waarde van Sport en Bewegen past helemaal bij mijn opleiding bedrijfseconomie, eerdere werkervaring bij sport- en onderzoeksorganisaties en interesse. Ik heb vooral ervaring met het adviseren en begeleiden van gemeenten, sportorganisaties en -verenigingen bij probleemanalyses, onderzoek en organisatie- en beleidsontwikkeling.

Misschien ook interessant:

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Ecorys-rapport (De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen)

Ecorys-rapport Wat zijn de maatschappelijke effecten en economische waarde van sport en bewegen? En hoe zijn die effecten te bewijzen?…

Financieringswijzer Sport & Bewegen

De Financieringswijzer is bedoeld voor iedereen die zich binnen een gemeente bezighoudt met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van sport- en beweegbeleid.