Spring naar content

Wat is de SROI van sport en bewegen?

De Social Return on Investment (SROI) geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen en weegt ze tegen elkaar af. Het streven hierbij is om de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk in euro’s uit te drukken. Zo krijgt een gemeente inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van investeren in sport en bewegen.

Het onderzoek van Rebel en Mulier is gebaseerd op eerder onderzoek van Ecorys, lees hier meer.

Logo SROI dashboard

Benieuwd hoe de maatschappelijke kosten en opbrengsten van sport en bewegen tot elkaar verhouden?

Hoe kunnen gemeenten zelf met SROI aan de slag?

Met het SROI Dashboard kun je lokaal een schatting maken van de SROI van sport en bewegen en kijken hoe dit zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Daarnaast krijg je bijvoorbeeld inzicht in hoeveel inwoners voldoen aan de beweegrichtlijnen, zie je de score op de kernindicator beweegvriendelijke omgeving en wordt de gemeentelijke sportbegroting per inwoner inzichtelijk gemaakt.

Mocht je op zoek zijn naar nog meer informatie en ons vervolgaanbod, dan is het mogelijk om de premiumvariant af te nemen. In deze variant kunnen gemeenten hun uitkomsten ook vergelijken met die van een peer group. Dat zijn de gemeenten met vergelijkbare sociaaleconomische variabelen, waarvan bekend is dat ze effect hebben op sport- en beweeggedrag (zoals besteedbaar inkomen en/of aandeel hoogopgeleiden). Meer weten?

Vervolgaanbod

Voor premiumgebruikers zijn er diverse (betaalde) vervolgstappen mogelijk. Zoals verdiepende analyses of besloten webinars met aanvullende informatie, of groepssessies waarin we met jouw collega’s en de door jou gekozen vergelijkbare gemeenten het gesprek aangaan op verschillende beleidsthema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ruimte voor sport, het benutten van de beweegvriendelijke omgeving, het beperken van de uitstroom van jongeren uit de sport, het in beweging krijgen van kwetsbare groepen of sportinclusief denken.

Handleiding (PDF)

Met de handleiding voor het SROI-dashboard nemen we je stap voor stap mee door het invullen van de verschillende velden in het dashboard.

Tutorial (video)

Liever de handleiding als filmpje bekijken? Dat kan! We hebben naast de geschreven handleiding ook een handige tutorial opgenomen.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Femke van der Pal

  • Specialist

‘We winnen veel met sport’ wordt er vaak gezegd. Maar wat levert sport en bewegen dan precies op? Ik volg studies die de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen in euro’s kunnen uitdrukken of een effect kunnen aantonen en duid deze via artikelen, producten, door het organiseren van een webinar of in een gesprek met een gemeente. Daarnaast houd ik mij bezig met financiering en betaalbaarheid van de sport.

Karin van der Maat

  • Accountmanager

Het thema Waarde van Sport en Bewegen past helemaal bij mijn opleiding bedrijfseconomie, eerdere werkervaring bij sport- en onderzoeksorganisaties en interesse. Ik heb vooral ervaring met het adviseren en begeleiden van gemeenten, sportorganisaties en -verenigingen bij probleemanalyses, onderzoek en organisatie- en beleidsontwikkeling.

Misschien ook interessant:

Handreiking Werken met lokale data in de sport

De handreiking is bestemd voor iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat. De onderbouwing met (lokale) data legt een goede basis voor nieuw gemeentelijk beleid en/of aanpassingen in huidig beleid.

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Rapport: De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen (Ecorys)

Rapport: De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen (Ecorys) Wat zijn de maatschappelijke effecten en economische waarde van sport en…