Spring naar content

Wat is SROI?

De Social Return on Investment (SROI) geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen, en weegt ze tegen elkaar af. Het streven hierbij is om de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk in euro’s uit te drukken. Zo krijgt een gemeente inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van investeren in sport en bewegen. 

Ecorys (2017) heeft de maatschappelijke waarde van sporten en bewegen onderzocht en grotendeels becijferd in euro’s. Bekijk ook de infographic bij het rapport (Rebel 2019) voor een beknopt overzicht van de resultaten. 

Hoe kunnen gemeenten zelf met SROI aan de slag?

De opdracht aan Rebel en Mulier Instituut was om het onderzoek van Ecorys naast de kosten te leggen – om zo een weging te kunnen maken – en daarbij een instrument te bouwen dat de geschatte SROI per gemeente berekent, rekening houdend met lokale verschillen (bevolkingssamenstelling, fysieke omgeving, sportaanbod e.d.). Dit instrument is het SROI-dashboard.

Met het SROI-dashboard kun je als gemeente nog meer informatie krijgen. Het dashboard, waarmee lokaal de SROI van sport en bewegen geschat kan worden, is beschikbaar in een basis- en een premiumvariant (betaald toegankelijk). 

Basis-dashboard

Via het gratis SROI-dashboard kun je lokaal een vergelijking maken met het landelijk gemiddelde. Zowel de SROI als bijvoorbeeld de beweegrichtlijn, de score op beweegvriendelijke omgeving en de gemeentelijke sportbegroting per inwoner wordt inzichtelijk gemaakt.

Je kunt ook een scenario doorrekenen en ontvangt bovendien alle uitkomsten in een handige PDF.

Premium-dashboard

Via de (betaalde) premiumversie van het SROI-dashboard kun je nog meer uit het dashboard halen. Zo kun je bijvoorbeeld de uitkomsten afzetten tegen die van een groep vergelijkbare gemeenten. Ook kunnen premiumgebruikers een duidingsgesprek met onze experts plannen.

Zo bekijken we samen hoe je zo veel mogelijk waarde uit je gemeentelijk sport- en beweegbeleid haalt.

Vervolgaanbod

Voor premiumgebruikers zijn er diverse (betaalde) vervolgstappen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan verdiepende analyses of besloten webinars met aanvullende informatie, of groepssessies waarin we met jouw collega’s en de door jou gekozen vergelijkbare gemeenten op verschillende beleidsthema’s (ruimte voor sport, het benutten van de beweegvriendelijke omgeving, het beperken van de uitstroom van jongeren uit de sport, het in beweging krijgen van kwetsbare groepen of sport-inclusief denken) het gesprek aangaan.

Handleiding (PDF)

Met de handleiding voor het SROI-dashboard nemen we je stap voor stap mee door het invullen van de verschillende velden in het dashboard.

Tutorial (video)

Liever de handleiding als filmpje bekijken? Dat kan! We hebben naast de geschreven handleiding ook een handige tutorial opgenomen.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Karin van der Maat

  • Accountmanager

Het thema Waarde van Sport en Bewegen past helemaal bij mijn opleiding bedrijfseconomie, eerdere werkervaring bij sport- en onderzoeksorganisaties en interesse. Ik heb vooral ervaring met het adviseren en begeleiden van gemeenten, sportorganisaties en -verenigingen bij probleemanalyses, onderzoek en organisatie- en beleidsontwikkeling.

Misschien ook interessant:

Handreiking Werken met lokale data in de sport

De handreiking is bestemd voor iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat. De onderbouwing met (lokale) data legt een goede basis voor nieuw gemeentelijk beleid en/of aanpassingen in huidig beleid.

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Ecorys-rapport (De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen)

Ecorys-rapport Wat zijn de maatschappelijke effecten en economische waarde van sport en bewegen? En hoe zijn die effecten te bewijzen?…