Spring naar content

SROI van sport en bewegen pdf voorkant

Wat vertelt de SROI je?

SROI betekent Social Return on Investment. Het SROI-cijfer geeft op het niveau van de hele maatschappij weer, hoeveel geïnvesteerd wordt in – én geprofiteerd wordt van sport en bewegen.

Op dit moment is het SROI-cijfer 2,76. 

  • Dat betekent dat de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen 2,76 keer hoger zijn dan de kosten. 
  • Je kunt dus met een gerust hart investeren in sport en bewegen. Het levert namelijk een positief maatschappelijk rendement op.
  • Die positieve opbrengst zit hem bijvoorbeeld in gezondheidswinst, een hogere levensverwachting en lagere zorgkosten. Maar ook in lager ziekteverzuim op de arbeidsmarkt en een hogere kwaliteit van leven.
2,76

Is op dit moment het SROI-cijfer

Gratis lokale SROI infographic voor jouw gemeente

De SROI van sport en bewegen is lokaal niet overal hetzelfde. Een lokale infographic geeft je in één oogopslag inzicht in het lokale SROI-cijfer en andere kengetallen rondom sport en bewegen binnen jouw gemeente. 

  • Gebruik de data om het belang van lokaal investeren in sporten en bewegen nog beter te onderbouwen. 
  • Gebruik de inzichten om het gesprek aan te gaan met jouw collega’s en partners op gebied van bijvoorbeeld sport, gezondheid en welzijn. 
  • Gebruik de infographic als startfoto voor jullie lokale sport- en beweegnota of visie. 

Je ontvangt jouw lokale infographic binnen 5 werkdagen in je mailbox.

Gratis sroi gemeente
sroi 2022

Hoe berekenen we het SROI-cijfer?

Kenniscentrum Sport & Bewegen laat al enkele jaren onderzoek doen naar het SROI-cijfer. Daarbij kijken we hoe de kosten en baten van sport en bewegen zich tot elkaar verhouden. Simpel gezegd berekenen we wat het oplevert als mensen voldoende sporten en bewegen. Met voldoende bedoelen we: voldoen aan de beweegrichtlijnen. Het streven hierbij is om de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk in euro’s uit te drukken. 

  • Voor de opbrengsten kijken we naar besparingen op gebied van bijvoorbeeld zorgkosten, blessures, criminaliteit, ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit. Maar ook maatschappelijke opbrengsten, die niet zichtbaar zijn op een rekening, zoals een betere kwaliteit van leven en een hogere levensverwachting. 
  • Voor de kosten worden alle uitgaven van de overheid, het bedrijfsleven en de bevolking aan actieve sportparticipatie meegenomen. 

Bekijk voor meer informatie over het onderzoek naar de opbrengsten het rapport van Ecorys over de Sociaaleconomische Waarde van Sport en Bewegen (2021). De SROI van sport en bewegen is berekend door onderzoeksbureau Rebel en het Mulier Instituut in 2019 en opnieuw in 2022. In 2024 heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen op basis van de bestaande rekenmethode de SROI opnieuw geschat met recentere cijfers. Wil je meer weten over hoe deze berekening tot stand is gekomen en welke methodieken gebruikt zijn? Vraag het rapport met de aanpassingen en duiding van het recente SROI-cijfer aan, bij specialist sociaaleconomische waarde Femke van der Pal.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Femke van der Pal

Femke van der Pal

Specialist

Sport en bewegen kan veel voordelen hebben voor een persoon, maar ook voor de maatschappij. Maar wat levert sport en bewegen dan precies op? Ik volg studies die de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen in euro’s kunnen uitdrukken of een effect kunnen aantonen. Deze onderzoeken duid ik via artikelen, producten, een webinar of in een gesprek met een gemeente. Daarnaast houd ik mij bezig met financiering en betaalbaarheid van de sport.