Spring naar content

SROI sport en bewegen rapport

Nieuw onderzoek naar de SROI van sport en bewegen (2022)

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft Ecorys in 2021 opdracht gegeven om de sociaaleconomische waarde opnieuw te berekenen. Met de nieuwe opbrengsten, nieuwe cijfers over de beweegrichtlijnen en nieuwe inzichten in de methode is de SROI van sport en bewegen in 2022 nogmaals berekend. Met positieve uitkomsten. Het blijkt dat investeren in sport en bewegen op een maatschappelijk rendement van 2,7 wordt geschat, deze zijn dus hoger dan de kosten; oftewel, alle investeringen samen leveren maatschappelijke meerwaarde op. Anders dan het onderzoek uit 2019 is dat er meer kosten meegerekend zijn en dat voor de baten het gemiddelde van de bandbreedte zijn gebruikt. Lees het volledige rapport hier.

Wat is de SROI van sport en bewegen?

De Social Return on Investment (SROI) geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen en weegt ze tegen elkaar af. Het streven hierbij is om de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk in euro’s uit te drukken. Zo krijgt een gemeente inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van investeren in sport en bewegen. Het onderzoek van Rebel en Mulier is gebaseerd op eerder onderzoek van Ecorys, lees hier meer.

SROI sport en bewegen infographic

Als gemeente aan de slag met SROI

De SROI van sport en bewegen is lokaal niet overal hetzelfde. Met de infographic die ontwikkeld is, zie je in één oogopslag het lokale SROI-cijfer en andere kengetallen rondom sport en bewegen binnen de gemeenten. 

Door inzicht in deze data kun je het belang van investeren in sporten en bewegen nog beter onderbouwen. Je kunt het overzicht gebruiken in de gesprekken binnen de eigen gemeente of met andere sectoren. Of als startfoto voor je sport- en beweegnota of visie. 

Vraag hiernaast snel de infographic aan. Deze ontvang je binnen 5 werkdagen in je mailbox.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Femke van der Pal

Femke van der Pal

Specialist

Sport en bewegen kan veel voordelen hebben voor een persoon, maar ook voor de maatschappij. Maar wat levert sport en bewegen dan precies op? Ik volg studies die de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen in euro’s kunnen uitdrukken of een effect kunnen aantonen. Deze onderzoeken duid ik via artikelen, producten, een webinar of in een gesprek met een gemeente. Daarnaast houd ik mij bezig met financiering en betaalbaarheid van de sport.

Misschien ook interessant:

Handreiking Werken met lokale data in de sport

De handreiking is bestemd voor iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat. De onderbouwing met (lokale) data legt een goede basis voor nieuw gemeentelijk beleid en/of aanpassingen in huidig beleid.

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.