Spring naar content

Aan de slag met beleid voor een Beweegvriendelijke Omgeving

Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor iedereen. Met de intrede van de Omgevingswet neemt de aandacht voor een gezonde en beweegvriendelijke omgeving verder toe. De druk op de ruimte als gevolg van de woningbouwopgave en de klimaatcrisis betekent dat we ook de openbare ruimte beter moeten benutten voor sport en bewegen. Maar hoe kom je tot een onderbouwd beleid? Het Stappenplan Beweegvriendelijke Omgeving helpt je verder.

Stappenplan Beweegvriendelijke Omgeving

Als je een gebied, wijk of buurt beweegvriendelijk wilt inrichten, volstaat het niet om een paar fitnesstoestellen neer te zetten of een voetbalveldje aan te leggen voor de jeugd. Een goede beweegvriendelijke omgeving is onderdeel van een groter geheel en bestaat uit een combinatie van hardware, orgware en software. Daarvoor is beleid nodig. 

Om gemeenten hierbij te helpen heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen de Reisgids Beweegvriendelijke Omgeving uit 2013 helemaal vernieuwd. Het nieuwe Stappenplan Beweegvriendelijke Omgeving is nu beschikbaar in de vorm van een online e-learning, bestaande uit een combinatie van uitlegvideo’s, tips en actuele handreikingen.

In negen stappen nemen we je mee in het proces om tot een beweegvriendelijke omgeving te komen, van het agenderen van het onderwerp tot de verankering in het beleid. 

Meer weten?

Bekijk de video of ga direct aan de slag met het stappenplan Beweegvriendelijke Omgeving.