Spring naar content

Waarom een stappenplan?

De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk sporten en bewegen is. En welke rol de openbare ruimte daarin kan spelen, als die beweegvriendelijk is ingericht. Een beweegvriendelijke omgeving is meer dan een voetbalveldje, een calisthenics park of een beweegroute. Een goed doordacht en onderbouwd beleid op basis van een visie, met aandacht voor de hardware, maar ook de software en orgware, zorgt dat de beweegvriendelijke omgeving ook op de lange termijn is geborgd. 

Professional in gesprek met cliënt over beweeggedrag

Wie kan het stappenplan gebruiken?

Deze e-learning is handig voor professionals die bezig zijn met het opstellen van beleid voor een beweegvriendelijke omgeving. Ben jij werkzaam binnen een gemeente, een sportservice-organisatie, GGD of een school? Dan kan het stappenplan je hiermee helpen.

Welke stappen moet ik doorlopen?

In het stappenplan wordt helder weergegeven welke stappen je het beste kunt doorlopen om tot een duurzaam beleid te komen. Het totale proces komt aan bod, van agendering tot het borgen van beleid. Het plan is ingedeeld in de volgende stappen, die ieder worden afgerond met tips en handreikingen:

  • Agenderen
  • Visie vormgeven
  • Analyseren
  • Doelen stellen
  • Organiseren
  • Planvorming
  • Uitvoering
  • Monitoren en evalueren
  • Borgen en verankeren

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Ilja van Holsteijn

Manager Waarde van sport en bewegen

Sport en bewegen is voor mij van grote waarde. Of het nu gaat om mijn eigen fysieke en mentale gezondheid of de sociale contacten die ik opdoe met het sporten. Met mijn team helpen we professionals met het verduurzamen van de sportinfrastructuur, het beweegvriendelijk inrichten van de leefomgeving en maken we de sociaal-economische waarde van sport en bewegen inzichtelijk en toepasbaar. 

Jeroen Hoyng

Specialist

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.

portretfoto

Misschien ook interessant:

Beweegvriendelijke Omgeving Scan (BVO Scan)

Is jouw buurt, wijk, stadsdeel of schoolplein beweegvriendelijk?

E-book Beweeggedrag veranderen: hoe breng je mensen in beweging?

Ondanks het belang van sport en bewegen en het toenemende bewustzijn van een gezonde leefstijl, bewegen veel Nederlanders nog altijd…

E-book 'Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving'

Hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten dat inwoners verleid worden om meer te bewegen? Ons e-book biedt hulp.