Spring naar content

Congres 27 juni: in gesprek over bewegen in de praktijk

Dat een gezonde leefstijl belangrijk is, dringt tot steeds meer mensen door. Toch laten cijfers zien dat de gezondheid van Nederlanders achteruit gaat, lichamelijk en mentaal. De motorische vaardigheden van kinderen blijven achter, de druk op de mentale gezondheid bij met name jongeren en volwassenen neemt toe en ouderen worden steeds afhankelijker van de zorg. Meer bewegen is noodzakelijk om deze ontwikkelingen terug te dringen en volwassenen vitaal oud te laten worden. Wat de zorg op dit vlak kan betekenen, bespreken we dinsdag 27 juni tijdens het congres ‘Van zorg naar bewegen’.

Samenwerking tussen zorg en sport- en beweegsector

De dag bestaat uit een afwisselend programma met inspirerende sprekers vanuit verschillende hoeken in het zorgveld, zowel vanuit beleid als praktijk. In de ochtend gaan we met paneldiscussies en stellingen in op de huidige stand van zaken op het gebied van sport en bewegen in de zorgsector. Hoe verloopt samenwerking in de keten? Waar liggen lokaal kansen?

‘s Middags verschuift de focus richting de praktijk. Aan de hand van verschillende cases komen uitdagingen in de samenwerking tussen de zorg- en beweegsector aan bod. Om vervolgens het vizier te richten op de toekomst: wat kun je morgen al doen om bewegen meer te stimuleren, en wat vraagt meer aandacht voor bewegen op de lange termijn?

Ben jij erbij?

Het programma is voornamelijk gericht op eerstelijnszorgverleners (zoals praktijkondersteuners bij de huisarts en huisartsen), medisch specialisten en fysiotherapeuten. Voor meer informatie ga naar het programma en de praktische details. Interessant voor jou of een collega? Meld je gratis aan, we zien je graag de 27e!