Spring naar content

De ‘Meedoen Meerkamp’ versterkt je samenwerking

Om mensen in een kwetsbare positie vooruit te helpen is een goede match tussen vraag en aanbod nodig, zodat ze terechtkomen bij een activiteit die goed bij ze past. Hiervoor is afstemming en goede samenwerking tussen organisaties cruciaal. Verschillende organisaties, met verschillende belangen, doelen, visie; in de praktijk blijkt dat samenwerken lastig kan zijn. De Meedoen Meerkamp telt maar liefst twaalf onderdelen. Stuk voor stuk, en ook in samenhang met elkaar, versterken ze je lokale of regionale samenwerking.

We gebruiken de meerkamp als metafoor om twaalf werkzame elementen voor een goede samenwerking te presenteren. Net als bij een atletiek meerkamp gaat het om de som der delen. Je kunt als samenwerkingsverband niet op alle onderdelen de perfecte score halen, dat hoeft ook niet. Maar je kunt er wel naar streven je continu te verbeteren; op elk individueel onderdeel en daardoor óók het totaal, zodat mensen in een kwetsbare positie makkelijker kunnen deelnemen aan sport- en beweegaanbod. Omdat er een sterke onderlinge samenhang tussen de onderdelen is, wordt het geheel meer dan de som der delen. Dat geldt voor atleten in een échte meerkamp, maar ook voor bestaande samenwerkingsverbanden die als doel hebben meer mensen te stimuleren (meer) in beweging te komen.

Benieuwd hoe de Meedoen Meerkamp voor jou en jouw samenwerkingsverband kan werken? Ready, set, go! Check vooral ook beide downloads: een nadere toelichting met onderbouwing en inspiratie, en een checklist om je eigen samenwerking tegen ’t licht te houden. We horen graag wat je ervan vindt.