Spring naar content

Waarom een meerkamp?

We gebruiken de meerkamp als metafoor om twaalf werkzame elementen voor een goede samenwerking te presenteren. Net als bij een atletiek meerkamp gaat het om de som der delen. Je kunt als samenwerkingsverband niet op alle onderdelen de perfecte score halen, dat hoeft ook niet. Maar je kunt er wel naar streven je continu te verbeteren; op elk individueel onderdeel en daardoor óók het totaal, zodat mensen in een kwetsbare positie makkelijker kunnen deelnemen aan sport- en beweegaanbod. Omdat er een sterke onderlinge samenhang tussen de onderdelen is, wordt het geheel meer dan de som der delen. Dat geldt voor atleten in een échte meerkamp, maar ook voor bestaande samenwerkingsverbanden die als doel hebben meer mensen te stimuleren (meer) in beweging te komen.

Check vooral ook beide downloads: een nadere toelichting met onderbouwing en inspiratie, en een checklist om je eigen samenwerking tegen ’t licht te houden. Ready… set… go!

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

rinske bakker

Rinske Bakker

Specialist

Sporten en bewegen kan veel voor mensen betekenen. Naast de positieve lichamelijke effecten zijn de sociale voordelen groot en misschien nog wel belangrijker. Door samen te bewegen leer je mensen kennen, werk je met anderen samen en verleg je je eigen grenzen. Het zorgt er op latere leeftijd voor dat je je minder eenzaam voelt en langer zelfredzaam blijft. Het is mijn passie om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan sport en bewegen om deze effecten te ervaren.

Misschien ook interessant:

Inspiratiesheet Meedoen voor de buurtsportcoach

Deze inspiratiesheet geeft inzichten in hoe je Nederlanders die leven in armoede makkelijker kunt betrekken in sport en beweegactiviteiten.

Handreiking Werken met lokale data in de sport

De handreiking is bestemd voor iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat. De onderbouwing met (lokale) data legt een goede basis voor nieuw gemeentelijk beleid en/of aanpassingen in huidig beleid.

Whitepaper Eenzaamheid

Het is een groot maatschappelijk probleem en een uitdaging voor gemeenten: meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Deze whitepaper zet feiten en voorbeelden op een rij hoe sport en bewegen een rol kunnen spelen bij het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.