Spring naar content

Extra geld gemeenten om jongeren meer perspectief te bieden in coronatijd

Woensdag 8 december jl. werd bekend dat het kabinet €58,5 miljoen beschikbaar stelt aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Met deze extra middelen – die voorlopig lopen tot het voorjaar 2021 – kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. 

Kwetsbare jongeren

Aan de gemeenten wordt gevraagd om bij de invulling en besteding van deze middelen extra aandacht te hebben voor kwetsbare jongeren, door bijvoorbeeld te investeren op extra inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken. Jongerenwerkers kunnen gericht jongeren uit risicogroepen bereiken en passende hulp en ondersteuning bieden.

Ook liggen er veel kansen voor sport- en beweegprofessionals om hierop in te spelen. Professionals kunnen hiervoor terecht bij hun contactpersoon van de gemeente.

Belang en kansen voor Sport & Bewegen

Jongeren zijn vanwege corona minder gaan bewegen; 4 op de 5 jongeren beweegt te weinig. Daarnaast geeft de helft van de jongeren aan zich gespannen of zelfs gestrest te voelen. Sport blijkt voor de jeugd verreweg de belangrijkste vrijetijdsactiviteit. Dat is mooi want sport- en beweegdeelname zorgt ervoor dat een kind zich motorisch, mentaal en (psycho)sociaal-emotioneel optimaal kan ontwikkelen (Bailey et al., 2013). Kinderen en jongeren kunnen met sport en bewegen hun emoties kwijt, vinden er rust en afleiding in en het draagt bij aan hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.

Zeker voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, die vaak klein behuisd zijn en in achterstandswijken wonen, is dit belangrijk. Zij hebben het extra zwaar in deze coronacrisis, waarin iedereen veel thuis is en de (financiële) zorgen, spanningen en stress in huis toenemen.

Inspiratie en praktijkvoorbeelden

Een aantal gemeenten ontplooit al initiatieven door jongeren met sport-, cultuur- en muziek-activiteiten te faciliteren. De VNG verzamelt en deelt praktijkvoorbeelden om elkaar te inspireren. Lees bijvoorbeeld over de coronaproof activiteitenkalender voor jongeren in de gemeente Zeist. Ook het NJi verzamelt voorbeelden uit het hele land. Een aantal sport- en beweegactiviteiten die reeds ingebracht zijn: 

  • Sport- of voetbaltoernooien op de veldjes in de wijk of in voetbalkooien. Om het meer aantrekkelijk te maken voor de doelgroep kun je ook denken aan nachtelijke voetbalwedstrijden, bubbelvoetbal of toernooien juist op plekken waar ze normaal niet (kunnen) komen.  
  • Individuele buitensportactiviteiten zoals een bootcamp in groepjes van vier naast elkaar die niet mogen mengen, maar wel naast elkaar op voldoende afstand mogen sporten.
  • Lasergamen of nachtelijke lasergame toernooitjes in kleine groepen, op verschillende plekken in de gemeente, bijvoorbeeld ook in leegstaande gebouwen, het Stadskantoor of schoolgebouwen in de kerstvakantie.
  • Online dance-events of livestream festivals, met dj’s en/of andere muziekoptredens waar je lekker op mee kunt bewegen. Hip-hop tiktok challenges, zumba danslessen in bijvoorbeeld een verlichte kerk, pannavoetbal, freerunnen, een domino challenge op het gemeentekantoor die live te volgen is. Of wat denk je van real life hunted games?

Gezamenlijk initiatief

De Krajicek Foundation, de Johan Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland hebben onlangs de Winter Games gelanceerd. Een gezamenlijk initiatief om jongeren tijdens deze donkere wintermaanden te motiveren om in beweging te komen. Wil je als buurtsport- of jongerenorganisatie ook extra sport- en spelactiviteiten in jouw wijk organiseren? Dan kun je direct via de website een financiële aanvraag doen tot maximaal €2.000,-.
Naast de Winter Games zorgen de Krajicek Foundation en Johan Cruyff Foundation voor honderden sportveldjes in (achterstands)wijken om aantrekkelijke activiteiten samen met de jongeren uit de buurt te organiseren. 

Een actieve rol voor de jongeren zelf

Als gemeenten kun je veel plannen maken, maar alles staat of valt bij het betrekken van de doelgroep zelf! Wat vinden jongeren leuk, hoe moet dat eruit zien, wat kunnen zij daar zelf in betekenen? Geef ze ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheden bij het inrichten van hun eigen ideeën. Ondersteun de jongeren waar nodig met kennis, financiën of netwerkcontacten. De gemeenten Rotterdam bijvoorbeeld schreef een prijsvraag uit onder jongeren om hun ideeën voor activiteiten in te brengen.
Natuurlijk moeten er naast de jongeren zelf ook maatschappelijke organisaties betrokken worden. Vooral die organisaties die goede contacten hebben met de kwetsbare jongeren in de achterstandswijken. Zet partners bij elkaar die enthousiast zijn en mogelijkheden zien om hieraan bij te dragen. Denk daarbij ook aan de buurtsportcoach voor het initiëren, ondersteunen of coördineren van de sport- en beweegactiviteiten waar jongeren mee komen.

Meer tips voor het laten slagen van een gemeentelijk activiteitenprogramma om jongeren deel te laten nemen aan onder andere sport- en beweegactiviteiten vind je op de website van het NJI.

Meer lezen?

In onderstaande artikelen lees je meer over de werving van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen voor sport en bewegen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het betrekken en behouden van kinderen in de sport die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen? Neem contact op met Laura Butselaar of Jamilla Vervoort.