Spring naar content

Handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gepresenteerd

Dinsdag 22 juni jl. is de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gepresenteerd. Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals om armoede te signaleren en gezinnen in armoede te ondersteunen en te stimuleren. Met daarin ook aandacht voor het bevorderen van een leefstijl die eraan bijdraagt dat kinderen, jongeren en ouders lichamelijk gezond en fit zijn. De lancering van de handreiking plaveit wegen om juist nu vanuit de sport in gesprek te gaan met sociale professionals die werken met gezinnen met geldzorgen.

De hoeveelheid beweging die kinderen en jongeren namelijk krijgen, hangt nauw samen met hun sociaal economische status. En die van hun ouders. Gelukkig gebeurt er al veel om kinderen en jongeren die arm opgroeien mee te kunnen laten doen aan én door sport en bewegen. In de handreiking is een overzicht opgenomen met ‘landelijke fondsen’ die voorzieningen bieden aan gezinnen om mee te kunnen laten doen aan het maatschappelijke leven op het terrein van o.a. vrijetijdsbesteding. Laten we de duizenden buurtsportcoaches en playgrounds en Cruyff Courts ook niet vergeten. Toch is er meer nodig. Cijfers tonen namelijk aan dat (te) veel kinderen en jongeren de sportvereniging niet weten te vinden en achterlopen als het om sport- en beweegparticipatie gaat. Deze nieuwe cijfers zijn onlangs mede in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen door het Mulier Instituut geanalyseerd.

De focus van de handreiking ligt op het versterken van het welzijn en de ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren, zodat zij kunnen leven, in plaats van vooral overleven. Dit vereist een integrale aanpak, waarbij professionals vanuit verschillende (gemeentelijke) domeinen doelgericht met elkaar samenwerken. Laten we dat dus gaan doen! 

Cover van de Handreiking omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein