Spring naar content

Het congres Gezonde School NEXT: Kenniscentrum Sport & Bewegen is erbij!

Hoe werk je aan een gezonde leefstijl op school? Op 31 maart wordt het online congres Gezonde School NEXT georganiseerd. Hoe realiseer je deze gezonde leefstijl, helemaal in tijden van corona waar dit extra aandacht van leerlingen, studenten en medewerkers vraagt? Kenniscentrum Sport & Bewegen draagt bij aan verschillende workshops waar de rol van sport en bewegen, extra bewegingsonderwijs, motorische testen, beweegrichtlijnen op het MBO en het betrekken van ouders worden behandeld.

Het congres is voor iedereen die in en rondom school werkt aan een gezonde leefstijl voor leerlingen, studenten en medewerkers. Of dat nu gaat om primair onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo. 

Hoe ziet het programma eruit? 

Naast de workshops zijn er tijdens het congres verschillende plenaire sessies. De workshops zijn onderverdeeld in drie onderwerpen in blokken van 20 minuten. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Gezonde School en corona: de impact van corona
 • Gezonde School NEXT: vooruitblik op de toekomst 
 • Gezonde School: samenwerken

Kenniscentrum Sport & Bewegen draagt bij aan:

 • De rol van school bij sport en bewegen voor kinderen die in armoede opgroeien
  Spelen, sporten en bewegen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In arme gezinnen kunnen kinderen soms niet meedoen aan sportieve activiteiten. Hoe zorg je ervoor dat ook kinderen die arm opgroeien via school mee gaan doen aan sport en bewegen?
 • 2+1+2 = een fit idee!
  Wat betekent dit? 2+1+2 = 5 uur per week bewegen op en rond de basisschool. Dit staat voor: 2 uur bewegingsonderwijs + 1 uur bewegen onder schooltijd + 2 uur bewegen na schooltijd. De workshop gaat in op een gezamenlijke aanpak op beter en meer bewegen.
 • Nut en noodzaak van motorische testen op de basisschool
  Veel kinderen bewegen te weinig en motorische vaardigheden gaan achteruit. Scholen kunnen een meetinstrument voor motorische vaardigheden inzetten, maar waarom is motorisch testen zo belangrijk? Welke testen zijn er en wat doe je er vervolgens mee? 
 • Sport en bewegen op het Blariacum College, een gezonde aanpak
  Slechts 40% van de jongeren haalt de beweegrichtlijnen. Vanwege het coronavirus is dit nog minder.. Hoe heeft het Blaricum College met de gemeente een aantrekkelijk programma gemaakt om jongeren te motiveren? 
 • Meer sport en bewegen in het mbo
  Wat vinden leerlingen leuk en wat kan er allemaal aangeboden worden? Hoeveel bewegen de leerlingen eigenlijk? Halen ze de beweegrichtlijnen? Weet jij welke knelpunten en welke successen er zijn?
 • Ouders betrekken
  In de praktijk is het vaak lastig om ouders te betrekken bij initiatieven op school. Ga samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen aan de slag met praktische handvatten om ouderbetrokkenheid bij sport- en beweeginitiatieven te vergroten.

Meer informatie

In en rondom school

Ben jij op zoek naar meer informatie over bewegen in en rondom school? Bekijk op deze pagina voorbeelden van de dynamische schooldag bij alle onderwijstypen en laat je inspireren om kinderen meer in beweging te krijgen. 

Foto: Pixabay