Spring naar content

Het werven van je doelgroep en borgen van je project: terugblik op de online werkbijeenkomst Sportimpuls

Op dinsdag 10 november j.l. vond – in opdracht van ZonMw en in samenwerking met Rotterdam Sportsupport – de online werkbijeenkomst Sportimpuls plaats. Deze stond volledig in het teken van het werven van de doelgroep jeugd die in lage inkomensbuurten opgroeit en/of overgewicht heeft en de borging van specifieke (Sportimpuls) projecten. 

Onder leiding van dagvoorzitter Yasmina Aboutaleb wisselden projectleden van lokale sport- en beweeginterventies, interventie-eigenaren en buurtsportcoaches ervaringen uit over het enthousiasmeren van de jeugd, samenwerken met partners, borgen van een lokale aanpak en het versterken van ouderbetrokkenheid. 

Inleidend gesprek

De bijeenkomst startte met een inleidend gesprek over de thematiek met Linda Ooms van het Mulier Instituut, Gert-Jan Lammers en Frank Vermeulen van Rotterdam Sportsupport en Laura Butselaar van Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

Conclusie

“We moeten ons realiseren dat sport en bewegen niet een toverstokje is,” zegt Gert-Jan. Het gaat om een brede aanpak waarin je duidelijk moet maken wat het de andere partij oplevert. Zodanig dat je samen met en voor het kind je aanpak daarop inricht. 

Verdiepende sessies

In vier deelsessies, onder leiding van experts Percy Isenia, Wendy van der Wal, Gert-Jan Lammers en Frank Vermeulen van Rotterdam Sportsupport, verdiepten de deelnemers zich verder in de onderwerpen van het inleidend gesprek. 

Terugkoppeling sessies

In de afronding van het programma haalde Yasmina de ‘aha’ inzichten op bij de deelnemers en betrokken experts van Rotterdam Sportsupport. Persoonlijk contact, interesse en begrip tonen voor de ouders – ook in tijden van corona – werden hierbij genoemd. Je bewust zijn van je rol, kijken naar wat er wél kan en waar het hart van de sportclubs ligt, bleken echte eye-openers.

Noor Willemsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen toonde tenslotte een sneak preview van het instrument ‘Ouders Erbij’. Dit instrument is in opdracht van ZonMw en op verzoek – en samen met deelnemers van de Sportimpuls projecten – ontwikkeld. Het is een instrument om professionals te helpen om ouders te betrekken bij sport- en beweegaanbod. 

Monitoring & evaluatie 

Tijdens de afsluiting vertelde Laura nog kort over een monitoring en evaluatie instrument (M&E instrument) dat Kenniscentrum Sport & Bewegen momenteel ontwikkelt in opdracht van ZonMw. Dit instrument moet inzicht bieden in resultaten op deelnemersniveau, lokaal projectniveau en interventieniveau. 

Samen

Er is veel geluisterd, gedeeld en opgestoken. We blikken terug op een succesvolle bijeenkomst waarin opnieuw duidelijk is geworden dat we het samen moeten doen! 

Terugblik bijeenkomst

Bekijk hier de opening, borging, jeugd, ouderbetrokkenheid en de afsluiting.

Compleet verslag

Wil je het complete verslag van de bijeenkomst teruglezen? Klik dan hier.