Spring naar content

Inspireer anderen tot een gezonde leefstijl

Vrijdag 18 juni jl. vond het webinar ‘Een brede aanpak’ van Revalidatie, Sport en Bewegen plaats. Het doel van het webinar was het vergroten en verbreden van de kennis over een brede leefstijl aanpak. Met boeiende presentaties, veel praktijkvoorbeelden, het delen van onderzoeksresultaten en de interactie met sprekers kunnen we concluderen dat dit doel bereikt is. Vertaling naar eigen praktijk en uitwisseling van kennis blijkt zeker gewenst. Bekijk op de evenementenpagina het korte overzicht van het programma met filmpjes waarin wordt teruggeblikt op de presentaties. De programma’s zijn voorzien van kernboodschappen en contactgegevens, dus schroom niet om onderling dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan.

Met elkaar kunnen we anderen en onszelf inspireren tot een gezonde leefstijl!