Spring naar content

Investeren in sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking loont

Iedereen voelt aan dat sport of bewegen van waarde kan zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar is die waarde uit te drukken in geld? Wat levert het de maatschappij op als deze groep in toenemende mate aan de beweegrichtlijnen voldoet? Voor mensen met een fysieke beperking heeft onderzoeksbureau Rebel in 2020 al inzichtelijk gemaakt wat de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen is. Nu is datzelfde in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen ook voor mensen met een verstandelijke beperking onderzocht.

Het rapport en bijbehorende infographic over de waarde van sport en bewegen voor deze mensen laten zien dat de gezondheidswinst, sociale effecten en effecten op de arbeidsmarkt anders zijn voor mensen mét een verstandelijke beperking dan voor mensen zónder een beperking. Per saldo is de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen gemiddeld 14% – 60% hoger voor mensen met een verstandelijke beperking, afhankelijk van leeftijd. Dit effect is met name in de leeftijdscategorie 55+ zichtbaar.

Om de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen voor mensen met een beperking te benaderen, zijn de effecten uit een eerder onderzoek van Ecorys naar de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen als basis genomen. Vervolgens is literatuuronderzoek gedaan om te onderbouwen of en, zo ja, hoe de baten anders uitvallen voor de mensen met een beperking ten opzichte van de gemiddelde Nederlander.

Meer weten?

De resultaten van de onderzoeken naar gezondheidswinst, sociale effecten en effecten op de arbeidsmarkt door sport en bewegen voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking zijn overzichtelijk terug te vinden op deze pagina.