Spring naar content

Kenniscentrum start Community of Learning vitaal ouder worden

Met vijf gemeenten heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen een Community of Learning gevormd rondom het thema vitaal ouder worden. Deze vijf gemeenten – Arnhem, Helmond, Leusden, Schouwen-Duiveland en Veenendaal – gaan de komende maanden aan de slag met een eigen vraagstuk om de sport- en beweegparticipatie van (kwetsbare) senioren te vergroten.

De vijf gemeenten hebben hun eigen ambities, op thema’s als bijvoorbeeld: het vergroten van het bereik en aanbod voor senioren, het borgen van structureel aanbod, het optuigen van de ketenaanpak valpreventie en het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen.

De Community of Learning wordt begeleid door Kenniscentrum Sport & Bewegen en loopt minimaal een jaar. In deze periode werken de gemeenten aan hun eigen vraagstuk en komen ze samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Momenteel wordt bij elke gemeente een startanalyse op hun vraagstuk gemaakt, waarna ze tot een plan van aanpak komen en aan de slag gaan.

Aanleiding

“Het aantal senioren neemt de komende jaren sterk toe. Kwetsbare senioren vragen veel zorg en ondersteuning, maar het aantal professionals en mantelzorgers wordt te klein om goede kwaliteit te blijven bieden”, aldus Liesbeth Preller en Mitchell Tollenaar (Kenniscentrum Sport & Bewegen). “Het is dus zaak om in te zetten op gezondheid en preventie. Daarin kan sport en bewegen voor senioren een belangrijke rol spelen, te meer omdat hun sport- en beweegdeelname momenteel achterblijft en voldoende bewegen veel bijdraagt aan fysieke en mentale gezondheid.”

Preller en Tollenaar vervolgen: “Net als binnen de vorig jaar gestarte aanvoerdersgroep armoede zal deze Community of Learning een proces van samen leren zijn. De ervaringen die we gezamenlijk opdoen delen we, zodat ook de overige gemeenten hier de vruchten van kunnen plukken.”

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar de ontwikkelingen binnen de Community of Learning vitaal ouder worden? Hou dan onze websites – kenniscentrumsportenbewegen.nl en allesoversport.nl – in de gaten. Updates worden ook gedeeld in de Kennisupdate Senioren, waarvoor je je hier kunt aanmelden.