Spring naar content

Groeiende groep kwetsbare senioren

De komende jaren wordt zowel de doelgroep senioren (vanaf 55 jaar) als ouderen (80 jaar en ouder) steeds groter. Naarmate we ouder worden, neemt de kans op kwetsbaarheid toe en kan de zelfredzaamheid afnemen. Doordat we steeds ouder worden, is de verwachting dat de groep kwetsbare senioren ook zal groeien. Daarnaast blijven of moeten (kwetsbare) senioren langer thuis wonen en daarbij doen ze relatief vaak een beroep op zorg of ondersteuning.

senior met een rollator
ebook zelfredzaamheid senioren

Vier vormen van kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid bij senioren wordt vaak beschreven of uiteengezet in vier gebieden, namelijk:

  • Fysiek (belemmeringen in fysiek functioneren door bijvoorbeeld gewichtsverlies, evenwichtsproblemen en/of vermoeidheid)
  • Sociaal (belemmeringen door eenzaamheid of verlies van sociale steun)
  • Psychisch (belemmeringen door psychische aandoeningen zoals een depressie)
  • Cognitief (belemmeringen in cognitie zoals geheugen en flexibiliteit)

Zelfredzaamheid en de rol van sport en bewegen

Sport en bewegen kan een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de zelfredzaamheid of het vertragen van kwetsbaarheid bij senioren. Niet alleen op fysiek vlak – senioren die voldoende sporten en bewegen hebben minder kans op chronische aandoeningen -, maar ook op cognitief, psychisch en sociaal vlak.

ebook zelfredzaamheid senioren op laptop

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Portretfoto specialist Mitchell Tollenaar

Mitchell Tollenaar

Specialist

Mijn passie is ervoor zorgen dat mensen in kwetsbare posities  de positieve effecten van sporten en bewegen kunnen ervaren. Dat is namelijk nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Binnen het thema ‘Meedoen aan sport en bewegen’ richt mijn kennis zich voornamelijk op de groep (kwetsbare) senioren en (kwetsbare) volwassenen. Door mijn praktijkervaring als buurtsportcoach te combineren met mijn wetenschappelijke kennis probeer ik professionals uit de sport, zorg en welzijn te stimuleren, ondersteunen en inspireren om mensen in kwetsbare posities  in beweging te brengen en te houden.

Misschien ook interessant:

Wijktekening

Ben jij benieuwd welke organisaties en professionals er in de wijk zijn om mee samen te werken op het gebied van sport en bewegen? Met de Wijktekening krijg je een overzicht.

Begeleiding van senioren in beweegactiviteiten

In deze online tool kun je als trainer of sportbegeleider van 55-plussers terecht voor basiskennis, handvatten en voorbeelden over bewegen voor ouderen.

Bewust Bewegen met chronische aandoeningen

Help patiënten met chronische aandoeningen aan de hand van de juiste kennis en gesprekstechnieken verantwoord meer te bewegen.