Spring naar content

Kijk live mee met politiek debat sport en bewegen op 4 maart

Op donderdag 4 maart van 16.00 tot 17.30 uur organiseren de sportbonden en NOC*NSF samen met 24 partners uit de zorg-, welzijn-, onderwijs-, en sport- en beweegsector een debat vanuit Nieuwspoort  over ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’. Kenniscentrum Sport & Bewegen en Mulier Instituut zijn als kennispartners betrokken.

Door de huidige corona-maatregelen zullen alleen kandidaat-Kamerleden en een cameraploeg aanwezig zijn. Maar iedere belangstellende is van harte uitgenodigd om dit debat live online te volgen. Meld je aan via deze aanmeldlink.

NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg heeft namens de sportbonden en partners 13 politieke partijen uitgenodigd voor het debat. Binnenkort wordt duidelijk welke kandidaat-Kamerleden aan het debat zullen gaan deelnemen. Het debat zal onder leiding staan van Martijn de Greve, die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 ook succesvol het allereerste Kenniscafé Sport en Verkiezingen/Nationaal Sportdebat leidde van Kenniscentrum Sport en Mulier Instituut. 

Vier thema’s voor dertien debaters

Een weerbare samenleving na corona; integrale wijkaanpak; de rol van beweeg- en sportaanbieders en de rol van werkgevers en zorgverzekeraars: welke visie hebben de partijen voor de komende regeerperiode op deze vier thema’s? Dat wordt hopelijk duidelijk tijdens deze politieke uitzending vanuit Nieuwspoort.

De inleidingen op de stellingen zullen worden verzorgd door bekende Nederlanders vanuit de zorg-, welzijn-, wetenschaps-, en sport- en beweegsector met vooraf opgenomen filmpjes. Na het debat zullen zij online reageren op de gevoerde discussie. De half februari gelanceerde Stemhulp Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen zal ook bij het debat worden gebruikt. Het debat is live te volgen. De organisatoren hopen dat zoveel mogelijk bestuurders, vrijwilligers, kader en andere belangstellenden online aanwezig zijn. 

Preventie en sport en bewegen nodigen samen uit

De uitnodigende partijen zijn naast NOC*NSF en de sportbonden: VO Raad; MEE; Sportkracht12; Vereniging Sport en Gemeenten; Jeugdfonds Sport en Cultuur; Stichting Life Goals; MBO Raad; de Nederlandse GGZ; Institute for Positive Health; Special Olympics Nederland, Platform Ondernemende Sportaanbieders; Stichting Special Heroes; John Blankenstein Foundation; Kindcentra 2020; Universiteit Maastricht – Preventieve Geneeskunde; Sociaal Werk Nederland; Federatie voor Gezondheid; Bas van de Goor Foundation; Fonds Gehandicaptensport; JOGG en Zilveren Kruis. Mede mogelijk gemaakt door Kenniscentrum Sport & Bewegen en Mulier Instituut.

Meer informatie:

Foto: sportdebat van vier jaar geleden in Scheveningen