Spring naar content

Nieuw: handreiking Versterken van je sportklimaat

Als beleidsadviseur aan de slag met een pedagogisch sportklimaat binnen je gemeente? De nieuwe handreiking Versterken van je sportklimaat biedt praktische richtlijnen, inzichten en inspiratie om concrete stappen te zetten richting sportaanbieders en zo voor alle deelnemers een optimaal jeugdsportklimaat te creëren.

Laura Butselaar, specialist jeugd: “Beleidsadviseurs van gemeenten hebben de uitdaging om de ambities uit het Sportakkoord II te vertalen naar hun lokale situatie. Dus ook de ambitie rondom het thema sociaal veilige sport.” Ze vervolgt: “Sociaal veilige sport heeft een veiligheidskant (het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag) en een pedagogische kant; het stimuleren van plezier en persoonlijke ontwikkeling. In deze handreiking leggen we uit waarom een pedagogisch sportklimaat het fundament van de sport vormt en geven we beleidsadviseurs handvatten hoe ze aan zo’n klimaat kunnen werken.”

Totstandkoming

De handreiking is opgesteld door DSP-groep, in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen. Met dank aan een grote groep betrokkenen: landelijke en lokale experts op het thema, adviseurs van sportaanbieders en gemeenten en natuurlijk lokale beleidsmedewerkers zelf.

Bezoek ook eens: Pedagogischsportklimaat.nl

De website pedagogischsportklimaat.nl biedt inspirerende artikelen en praktische informatie over een pedagogisch sportklimaat; bedoeld voor trainers, sportbestuurders, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners, clubkadercoaches, onderzoekers en beleidsmakers bij gemeenten. De informatie is verdeeld over Praktijk, Beleid en Onderzoek. Met daarbij speciale aandacht voor het Jeugdsportkompas; de tool die richting geeft aan een zo optimaal mogelijk pedagogisch sportklimaat.