Spring naar content

Nieuw: whitepaper Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking


Naar schatting heeft 1 op de 10 Nederlanders een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, waardoor meedoen in de maatschappij niet vanzelfsprekend is. Wat werkt om deze doelgroep in beweging te krijgen en te houden? Dat lees je in de vernieuwde whitepaper ‘Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Sport en bewegen kan zowel voor mensen met een beperking als voor de gemeente bijdragen aan verschillende doelen: gezondheid, participatie en kwaliteit van leven. Deze vernieuwde whitepaper bevat feiten en cijfers over mensen met een beperking en hun sport en beweeggedrag. Ook vind je tools, handvatten en praktijkvoorbeelden om sport en bewegen te stimuleren en dit te integreren in gemeentelijk beleid.

Deze whitepaper is geschreven voor beleidsadviseurs bij gemeenten en is ook waardevol voor andere geïnteresseerden in dit thema.