Spring naar content

Nieuwe erkende interventie: Beweeg Bewust

Het trainingstraject van Beweeg Bewust, een interventie voor volwassenen met een chronische ziekte, is erkend door de erkenningscommissie Sport & Bewegen. De interventie van Maastricht Sport is erkend op het niveau Goed Onderbouwd.

Dit 12-weekse programma is specifiek voor volwassenen met een chronische ziekte die onder behandeling zijn van een eerste- of tweedelijns zorgverlener en niet voldoen aan de beweegrichtlijnen. Het hoofddoel van de interventie is dat deelnemers gedurende het traject een actievere leefstijl ontwikkelen en deze behouden tot minimaal één jaar na start van het programma.

Joyce Roumen, Coördinator combinatiefunctionaris sport & bewegen van Maastricht Sport, is blij met de erkenning van Beweeg Bewust en vertelt waarom dit voor hen van belang is: “Wij hebben het erkenningstraject doorlopen omdat wij benieuwd waren naar de bevindingen van een onafhankelijke en deskundige commissie. Dankzij het oordeel en de daarbij behorende feedback zijn wij tot nieuwe inzichten gekomen. Daarnaast denken wij met de erkenning de interventie nog beter te kunnen positioneren in de gemeente Maastricht.“

Over Beweeg Bewust

Potentiële deelnemers worden door zorgverleners doorverwezen naar de interventie. De interventie start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden vragenlijsten en fysieke tests afgenomen. Als uit de intake blijkt dat deelnemers onvoldoende fysieke capaciteit bezitten, worden ze doorverwezen naar het trainingstraject: De deelnemers sporten onder begeleiding van een professional in een kleine groep, bestaande uit twee tot maximaal zes deelnemers. Na 12 weken volgt een evaluatiegesprek waarbij dezelfde vragenlijsten en fysieke tests worden afgenomen als bij het intakegesprek. Ook wordt gekeken naar een passend vervolg voor deelnemers inclusief een warme overdracht naar regulier sport- en beweegaanbod. Later in het jaar volgen nog twee follow-up gesprekken.

De beoordelingscommissie vindt de samenwerking met zorgverleners een sterk punt van de interventie. Ook is de commissie positief over de ruimte voor maatwerk, en dat rekening wordt gehouden met wat nodig is ná het 12 weken durende trainingstraject.

Meer weten?

Klik op de button voor de volledige beschrijving van de erkende interventie in de database sport- en beweeginterventies. 

Meer weten over hoe er wordt samengewerkt tussen zorg en sport in Maastricht? Lees dan dit praktijkvoorbeeld.

Foto: Maastricht Sport