Spring naar content

Nieuwe erkende interventie: Bewegen met nijntje

De erkenningscommissie Sport & Bewegen heeft het programma Bewegen met nijntje erkend. Bewegen met nijntje, een serie themalessen en beweegmomenten voor kinderen (2-5 jaar) in de kinderopvang, is erkend op het niveau Goed Onderbouwd.

Bewegen met nijntje heeft als doel om de motorische ontwikkeling van dreumesen en peuters in de kinderopvang te bevorderen. Het is een pakket van themalessen en beweegmomenten, die gebaseerd zijn op de tien basisvormen van bewegen. Met Bewegen met nijntje komen kinderen gedurende de dag minimaal 60 minuten matig tot zwaar intensief in beweging.

Pedagogisch medewerkers krijgen een training, zodat zij zelf de beweegmomenten kunnen integreren. Na deze training ontvangt de kinderopvanglocatie een keurmerk, dat jaarlijks verlengd kan worden. Ook worden de pedagogisch medewerkers maandelijks of per kwartaal begeleid door een nijntje beweegcoach, opgeleid door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Daarnaast ontvangen ouders/verzorgers ansichtkaarten en nieuwsbrieven met beweegtips voor thuis.

Sterke betrokkenheid en intensieve begeleiding

De erkenningscommissie is positief over de hoeveelheid, kwaliteit en praktische toepasbaarheid van de materialen van Bewegen met nijntje. Met deze interventie zouden veel kinderen bereikt kunnen worden. De sterke betrokkenheid en intensieve begeleiding vanuit de KNGU en de beweegcoaches dragen positief bij aan de uitvoerbaarheid van deze interventie.

Remco Boer, directeur van de KNGU over de erkenning van de interventie: “Met plezier leren bewegen én het verbeteren van de motorische vaardigheden van jonge kinderen is een belangrijke doelstelling van de KNGU. We zijn heel trots op de erkenning voor de kwaliteit van het programma Bewegen met nijntje, dat we inzetten om deze doelstelling te bereiken. Deze erkenning helpt ons enorm bij de verdere verspreiding en het vergroten van het bereik van dit mooie beweegprogramma.”

Erkende interventies

Veel organisaties, professionals, willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, hebben zich in de praktijk bewezen en zijn door professionals beoordeeld.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek.

De uitgebreide beschrijving van de interventie Bewegen met nijntje vind je hier. Alle informatie over erkende sport- en beweeginterventies, inclusief de database, vind je hier.

Foto: KNGU / Femke Lockefeer