Spring naar content

Oproep: zet jij de Beweegcirkel in bij kinderen en jongeren?

De Beweegcirkel wordt al jaren succesvol ingezet om mensen naar meer beweging in hun dag te helpen. De gesprekstool ondersteunt professionals bij het gesprek over bewegen met patiënten en cliënten. In vijf stappen krijgt de professional inzicht in het huidige beweeggedrag en maakt hij of zij samen met de cliënt plannen om meer te bewegen. Gezien de brede behoefte van professionals om de Beweegcirkel ook in te zetten bij kinderen en jongeren, onderzoeken we de toepasbaarheid van de Beweegcirkel bij deze groep.

De jeugd stimuleren tot meer bewegen

Steeds meer professionals zetten de Beweegcirkel in om kinderen en jongeren te stimuleren meer te bewegen. Denk aan kinderfysiotherapeuten en professionals uit de jeugdgezondheidszorg. Om in kaart te brengen hoe de Beweegcirkel optimaal kan aansluiten bij deze professionals en de doelgroepen waarmee zij werken, heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen een onderzoeksopdracht uitgezet bij de Hogeschool Rotterdam. De groep vierdejaarsstudenten die hieraan werkt combineert kennis uit de literatuur met ervaringen uit de praktijk. Op basis van de inzichten die voortkomen uit het onderzoek brengen zij in januari 2022 een advies uit. Vervolgens gaan wij de Beweegcirkel optimaal geschikt en toepasbaar maken voor professionals die kinderen en jongeren stimuleren meer te bewegen.

Help je mee?

Ben jij kinderfysiotherapeut, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? En zet jij de Beweegcirkel in om kinderen en jongeren te stimuleren meer te bewegen? Of sta je ervoor open om de Beweegcirkel enkele weken uit te proberen in de praktijk? Dan zijn we op zoek naar jou! Jouw tips en ervaringen helpen ons het juiste inzicht te krijgen en in kaart te brengen wat er nodig is voor het optimaliseren van de Beweegcirkel.

Help jij mee? Stuur een e-mail naar Noor Willemsen (noor.willemsen@kenniscentrumsportenbewegen.nl) voor meer informatie.