Spring naar content

Ruime helft Nederlanders voldoet niet aan beweegrichtlijnen

Volgens de meest recente officiële cijfers bewegen Nederlanders gemiddeld nog altijd te weinig: slechts 47% voldeed in 2021 aan de beweegrichtlijnen. De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel beweging nodig is voor een goede gezondheid, van jong tot oud.

Dalende cijfers

Steeds meer mensen zijn zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl, maar in het beweeggedrag is dat nog lang niet altijd terug te zien. In 2021 voldeed slechts 47,2% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. Ter vergelijking: in 2020 voldeed 52,7% van de Nederlandse volwassenen aan de beweegrichtlijnen. Deze cijfers duiden op een daling.

Uitgesplitst naar leeftijdscategorie zien we dat kinderen (4 t/m 11 jaar) en ouderen (65+) meer zijn gaan bewegen in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor, volwassenen (18 t/m 64 jaar) en jongeren (12 t/m 17 jaar) daarentegen juist minder. De daling is bij volwassenen het grootst. Specifiek gekeken naar de richtlijn voor matig of zwaar intensieve inspanning, voldeed 52% van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder in 2021. Wat betreft spier- en botversterkende activiteiten ging dat om 84%. 

Breng beweging in je dag

Mensen halen hun beweging uit zowel sporten als het bewegen door de dag heen. Zo zijn bij volwassenen bijvoorbeeld de meestgenoemde activiteiten ‘bewegen tijdens werk’ (gemiddeld ruim 6,5 uur), wandelen in de vrije tijd (gemiddeld 3,5 uur per week) en sporten (gemiddeld 3 uur per week). Kinderen zijn meer gaan buitenspelen (gemiddeld 14,5 uur per week) en wandelden vaker naar school dan in voorgaande jaren. Voldoende bewegen kan dus via meerdere wegen. Toch moet er nog het nodige gebeuren om de ambitie van het preventieakkoord te realiseren: in 2040 voldoet 75% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Een van de uitdagingen daarbij is het creëren van een omgeving die bewegen voor iedereen een vanzelfsprekend onderdeel van de dag maakt.

Beweegrichtlijnentest 

Help jij anderen meer te bewegen? Dan is het belangrijk om eerst te achterhalen vanuit welke situatie je start. Met de Beweegrichtlijnentest kom je erachter of jouw cliënt of patiënt voldoet aan de beweegrichtlijnen, van jong tot oud. Zodra je het huidige beweeggedrag in kaart hebt, kun je bepalen hoe je jouw cliënt helpt meer beweging in de dag te brengen.