Spring naar content

Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies staat stil bij de toekomst

Het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies gaat met frisse moed de toekomst tegemoet. De directeuren van de zeven kennisinstituten tekenden begin oktober een convenant voor de komende vijf jaar. 

Een erkende sport- en beweeginterventie voldoet aan criteria voor succesvol en effectief werken om meer bewegen en veilig sporten te stimuleren. De zeven betrokken kennisinstituten: het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-Instituut, Movisie, Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans en het RIVM hebben een gezamenlijk erkenningstraject ingesteld. Voor ieder domein is er een deelcommissie met deskundigen uit wetenschap en praktijk. 

Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies
Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies

Onafhankelijk erkenningstraject

De erkenningscommissie stelt de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van een interventie vast in een onafhankelijk erkenningstraject waarin alle interventies volgens dezelfde maatstaven worden beoordeeld. Alleen erkende interventies worden opgenomen in de betreffende kennisbank en in het overzicht van erkende interventies op Sportenbeweeginterventies.nl.

Groei aantal erkende interventies

Het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies begon dertien jaar geleden met drie partners. In de tussenliggende jaren haakten dus nog eens vier organisaties aan en – veel belangrijker – het aantal erkende interventies in de zeven kennisbanken groeide naar gemiddeld 120 stuks per kennisbank. Dat er nu een feestelijke dertiende verjaardag werd gevierd, had een pragmatische achtergrond: het was tijd voor herbevestiging én voor herijking. 

Waarde erkende interventies

De pakweg zestig aanwezige leden van de verschillende deelcommissies wisselden online van gedachten over de waarde van de erkende interventies en het erkenningstraject. Zij kwamen met een schat aan toekomstgerichte adviezen die zullen helpen om het erkenningstraject klaar te maken voor de volgende dertien jaar. 

Meer lezen? 

Lees het complete Verslag Bijeenkomst Erkenningscommissies van 7 oktober 2020. 

Kies jij ook erkend?

Ben je op zoek naar een aanpak die jou kan helpen je doelen te realiseren met bijvoorbeeld de ouderen in je wijk, kinderen met overgewicht of mensen met een chronische aandoening? Neem eens een kijkje op de website van sport- en beweeginterventies en vind aanpakken die collega’s in het land al succesvol hebben ingezet. Bekijk ook het filmpje met verhalen vanuit het werkveld en laat je inspireren door beleidsmakers, buurtsportcoaches en interventie ontwikkelaars. 

Contact?

Wil je meer informatie over het erkenningstraject, neem dan contact op via sportenbewegen@kenniscentrumsportenbewegen.nl.