Spring naar content

Serie kindportretten: de leefwerelden van gezinnen in armoede

Afgelopen weekend is een serie kindportretten over het sport- en beweeggedrag van jongeren en hun ouder(s) die in armoede leven, naar buiten gebracht. Trouw heeft er direct een artikel aan gewijd: ‘Kansenongelijkheid in de sport: wie arme ouders heeft, is vaak minder sportief.’ Hiervoor is één van de gezinnen geïnterviewd. 

Het verhaal: een serie kindportretten

In samenwerking met het Mulier Instituut zijn we in gesprek gegaan met jongeren en hun ouder(s) die in armoede leven. Welke belemmeringen ervaren zij in het dagelijks leven? Hoe denken zij over sport en bewegen? De portretten laten zien hoe complex de dagelijkse realiteit van gezinnen met geldzorgen is. Een gebrek aan geld is zeker niet de enige barrière waarom de sport- en beweegparticipatie van deze kinderen achterloopt op die van meer welvarende kinderen. 

De serie bestaat uit meerdere portretten. Na deze eerste twee kindportretten volgen er nog meer. Het belang van deze portretten is om gezinnen een stem te geven door hun verhaal op te tekenen. Daarmee proberen we hun leefwereld veel meer centraal zetten in het verminderen van de ongelijkheid in sport- en beweegdeelname.

Vervolg: meiden met een migratieachtergrond

Naast de serie kinderportretten loopt er momenteel ook een onderzoek naar de sport- en beweegbehoefte van meiden met een migratieachtergrond die opgroeien in gezinnen met weinig geld. Hun deelname loopt sterk achter ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Het Mulier Instituut gaat in gesprek met 15 meiden en hun ouder(s) over hun beleving en belemmeringen om te sporten en bewegen. We verwachten de resultaten in het najaar van 2022 te delen. 

Abonneren op onze nieuwsbrief?

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste kennis, informatie en updates rondom jeugd? Meld je dan aan voor de Kennisupdate Jeugd!