Spring naar content

Sport en bewegen in provinciale verkiezingsprogramma’s op de kaart gezet

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor professionals en vrijwilligers in sport en bewegen is het belangrijk te weten hoe politieke partijen dat thema in hun provincie de komende vier jaar willen invullen. Maar dat staat niet in de gemiddelde stemwijzer. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft daarom in kaart gebracht wat er wél in de verkiezingsprogramma’s staat over sport en bewegen.

In een infographic is te zien in welke provincie gemiddeld wat meer aandacht aan sport en bewegen wordt besteed in verkiezingsprogramma’s (Noord-Brabant) en in welke gemiddeld wat minder (Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Friesland). Interessant is welke onderwerpen het meest naar voren komen en welke partijen juist wel of juist niet een rol voor de provincie zien weggelegd.

infographic, uitleg van de cijfers is te lezen in het artikel
Hoe sportief zijn de partijen in jouw provincie? | artikel

Sportieve provincies

Minister Conny Helder van Sport schreef in 2022 in een Kamerbrief over het sportstelsel dat provincies bij het ministerie aandacht hebben gevraagd voor hun rol binnen sport. Helder ziet die rol in bovenlokale en regionale opgaven, zoals bovenlokale sportaccommodaties en het beweegvriendelijk inrichten van de buitenruimte. Dat blijkt voor een groot deel overeen te komen met het type onderwerpen dat politieke partijen in hun programma uitlichten. Dit is de top-5 van meest genoemde thema’s in alle provincies:

  • Fietsen
  • Wandelen
  • Bewegen in de openbare ruimte
  • Gezonde leefstijl
  • Verbinding andere domeinen/gemeenten

In het artikel ‘Hoe sportief zijn de partijen in jouw provincie’ is ook een uitgebreid Excel-bestand opgenomen met alle gevonden teksten over sport en bewegen in verkiezingsprogramma’s (peildatum begin februari) van partijen die ook in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn.

Benieuwd hoe provinciale sportorganisaties de rol van de provincie zien voor sport en bewegen? Lees het tweede artikel over de Provinciale Statenverkiezingen: Provinciale sportorganisaties kijken verder dan sport.

De social return on investment van sport en bewegen

In het kader van de verkiezingen wordt ook veel gevraagd naar de SROI, de maatschappelijke opbrengst van investeren in sport en bewegen. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft speciaal voor de Provinciale Statenverkiezingen ook het gemiddelde van alle gemeentelijke SROI’s in een provincie op een rij gezet in provinciale infographics. Let op: dit is geen weergave van de maatschappelijke opbrengsten in relatie tot de investeringen van de provincie, maar een gemiddelde van alle gemeenten samen. Deze kunnen bijvoorbeeld als startpunt voor het gesprek over sport in het coalitieakkoord dienen. De provinciale infographics kunnen bij Kenniscentrum worden aangevraagd via deze SROI-pagina.