Spring naar content

Stimuleer een leven lang sporten en bewegen 

Terugblik: geslaagde 4e editie Week van de Motoriek

Afgelopen week vond de Week van de Motoriek plaats. Ruim 2000 professionals zijn middels een live event en online kennissessies voorzien van actuele inzichten, kennis en ervaringen uit wetenschap, beleid en praktijk. Een week lang stond het thema ‘stimuleer een leven lang sporten en bewegen’ centraal. En dat is nodig ook, want uit de recente duiding van het RIVM rondom de beweegrichtlijnen cijfers blijkt dat we nog altijd te weinig bewegen. Sinds 2020 is er een daling in het aantal Nederlanders dat voldoet aan de beweegrichtlijnen. Vorig jaar voldeed 44,3% aan de beweegrichtlijnen.

Vooral jongeren, jongvolwassenen, mensen met betaald werk en hoger opgeleiden zijn minder gaan bewegen. Een thema dat nadrukkelijk besproken werd tijdens de opening van de Week van de Motoriek in HAL22, Utrecht. Jongeren ervaren enorme prestatiedruk. Ze vinden het lastig om succesvol te zijn in deze maatschappij. Sport is vaak hetgeen wat ze als eerste laten vallen, terwijl het juist zoveel oplevert: fysiek én mentaal. Een tendens die in de loop van de week vaker terugkwam, onder andere bij het webinar over de drijfveren en belemmeringen bij jongeren. Daar waren de sprekers en jongeren aan tafel het eens dat het aanbod vooral laagdrempelig moet zijn en aan moet sluiten op de behoefte van de jongeren. 

Ook bij de jongere schoolgaande kinderen valt winst te behalen, bleek uit het webinar ‘Het schoolplein: gouden kans voor dynamische schooldag’. Het buitenspelen op de basisschool tijdens de pauze is flink afgenomen. Rob Heidenreich, directeur bij ’t Lichtpunt, zei dan ook: “We moeten het begrip niet langer ‘pauze’ noemen, maar buitenspelen, want als de kinderen thuis zijn en naar buiten gaan zeg je ook niet dat ze ‘pauze’ houden”. De noodzaak van het aanbrengen van nuance werd ook bevestigd in het Urban Sports webinar, waar vele urban sporters zich vaak zelf niet als zodanig herkennen. En deze versplintering maakt het voor gemeenten best een uitdaging grip te krijgen op deze in populariteit groeiende sport. De verbinding leggen tussen praktijk en beleid blijkt dus opnieuw van cruciaal belang.

Week van de Motoriek (her)beleven? 

Benieuwd naar de overige webinars? Er zijn talloze waardevolle tips gedeeld en goede voorbeelden gegeven op de thema’s levensfases, leefomgeving en kansengelijkheid. Kijk nu de webinars (terug) en ontdek hoe jij als professional in beleid of praktijk kan helpen om bewegen een vanzelfsprekend onderdeel van ieders dag te laten zijn. Jij kan het verschil maken!