Spring naar content

Dalende trend lijkt door te zetten: minder Nederlanders voldoen aan beweegrichtlijnen

Wat de overheid betreft voldoet in 2040 driekwart van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Kijken we naar de huidige cijfers, is er nog een lange weg te gaan. Volgens de meest recente officiële cijfers blijkt dat in 2022 slechts 44% van de Nederlandse bevolking van 4 jaar of ouder voldeed aan de beweegrichtlijnen. In 2021 was dit percentage nog 47%. 

Beweegrichtlijnen vanuit de Gezondheidsraad

De beweegrichtlijnen zijn opgesteld door de Gezondheidsraad in 2017, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De beweegrichtlijnen geven advies over hoeveel en welk type lichaamsbeweging nodig is voor een goede gezondheid. Op basis van wetenschappelijk onderzoek adviseren de beweegrichtlijnen het volgende:

Weergave van de beweegrichlijnen voor jongeren en ouderen

Op de website van het RIVM vind je meer informatie over de trend in het voldoen aan de beweegrichtlijnen en  over de verschillen tussen specifieke groepen. Zoals de cijfers laten zien voldoen we in mindere mate aan de beweegrichtlijnen dan voorgaande jaren. Om erachter te komen hoe dat zit, zijn aanvullende analyses nodig. Meer duiding vanuit deze analyses volgt later.

Onderschat het belang van bewegen niet

Voldoende bewegen draagt bij aan een langer en gezonder leven, onder meer door verminderde kans op chronische aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Zo zorgt bewegen ervoor dat onder andere het hart, bloedvaten en spieren versterken. Bovendien draagt bewegen via verschillende wegen bij aan een beter immuunsysteem. Naast lichamelijke effecten heeft bewegen een positief effect op het mentale welbevinden. Zo zorgt bewegen onder andere voor een uitlaatklep en verbeterde stressregulatie. 

De beweegrichtlijnen stellen dat het belangrijk is om ten minste matig intensief te bewegen voor gezondheidswinst. We spreken van matig intensief bewegen als een activiteit zorgt voor een verhoogde hartslag en een versnelde ademhaling. De eerste stap van ‘helemaal niet bewegen’ naar ‘een beetje meer bewegen’, leidt tot de grootste gezondheidswinst. De positieve effecten van bewegen werken volgens een stijgende lijn: meer beweging is dus altijd beter! Of dit nu vaker, langer, of intensiever is. Tot slot adviseren de beweegrichtlijnen om je bewust te zijn van je zitgedrag en stilzitten te verminderen, of te minimaliseren.

Zo help je mensen meer beweging in de dag te brengen

Ben je vanuit jouw rol bezig mensen te stimuleren meer te bewegen en zie je hier kansen? De Beweegcirkel kan jou helpen: een laagdrempelige gesprekstool die jou als professional helpt om anderen stapsgewijs te begeleiden en te stimuleren meer te bewegen. Meer informatie over de Beweegcirkel vind je hier, of bekijk onderstaande video.