Spring naar content

Tweede Kamerverkiezingen in zicht: de sportieve politieke ambities

Van de 26 partijen die aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 meedoen, hebben 21 partijen ideeën over sport- en beweegbeleid in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft alle sportieve politieke ambities in kaart gebracht en gebundeld in één overzicht.

In dit overzicht staan per partij de uitgangspunten opgesomd die te maken hebben met een gezonde leefstijl, sport en bewegen. Van een enkele zin bij de ene partij tot complete hoofdstukken bij de andere. De sportieve politieke ambities worden direct zichtbaar, zonder door alle verkiezingsprogramma’s te moeten worstelen. In de volgorde van het stembiljet zoals de Kiesraad die heeft vastgesteld, kun je per partij een karakteristieke zin over sportbeleid vinden. Vervolgens kun je de complete tekst lezen die over sport en bewegen is opgenomen in het verkiezingsprogramma. 

In een analyserend artikel op Allesoversport.nl worden de meest opvallende thema’s gesignaleerd en wordt ook de campagne vanuit de sportsector –’Sport gaat niet vanzelf’– onder de loep genomen. Hiermee wordt het voor belanghebbenden in de wereld van sport en bewegen duidelijker welke politieke partijen de komende jaren willen investeren in breedtesport, topsport en bijvoorbeeld de samenwerking tussen zorg en sport. Daarnaast is het eenvoudiger om te achterhalen welke partijen overeenkomstige plannen hebben, zodat sport meer kans maakt om een goede plek in een toekomstig coalitieakkoord te krijgen. 

Wat opvalt, is dat (relatief) nieuwe partijen sport goed in het vizier hebben, met vrij uitgebreide teksten bijvoorbeeld bij NSC, BBB en Volt. Voor het eerst doet ook een partij mee die uit frustratie over huidig sport- en beweegbeleid is ontstaan: de PartijvdSport.