Spring naar content

Update onderzoek ‘Kan ik meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’

Iedere jongere die wil sporten of bewegen, kan dat doen in Nederland. Of ligt het niet zo simpel? Daar proberen we achter te komen met het onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ wat momenteel loopt. Onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies heeft inmiddels met verschillende jongeren tussen de 12 en 18 jaar vraaggesprekken gevoerd. In 45 minuten komen we veel te weten van deze jongeren: hoe zij naar sport en bewegen kijken, invulling geven aan hun vrije tijd en welke invloed hun fysieke en sociale omgeving daarop heeft. Tijd voor een update!

Belemmerende factoren deelname sport en bewegen

Uit onderzoek blijkt dat financiën een drempel zijn om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. We weten ook dat er andere factoren zijn die een rol spelen. Denk aan het gebrek van rolmodellen en onvoldoende ervaring met de sport- en beweegcultuur. Vooral ouders spelen daar een belangrijke rol in. Maar ook aanbod dat niet goed aansluit bij de wensen, behoeften en persoonlijke kenmerken van jongeren zoals het hebben of ervaren van een goede (psychische) gezondheid.

In de vraaggesprekken die tot dusver met de jongeren zijn gevoerd komen alle factoren wel in meer of mindere mate naar voren. Bij de één speelt angst een grote rol; de angst vanwege onbekendheid met het reilen en zeilen van de sportvereniging. Of de angst dat bepaalde vaardigheden minder goed ontwikkeld zijn dan bij leeftijdsgenoten. Een van de jongeren geeft aan dat vriendinnen vragen of ze mee gaat voetballen. Maar daar heeft ze niet echt zin in. Als daar dan op doorgevraagd wordt, blijken verschillende factoren hierbij een rol te spelen.

Verschil bewegen en sporten

Opvallend is dat de jongeren bij sport en bewegen vaak denken aan het aanleveren van (sporttechnische) vaardigheden en bovendien geven ze aan: ‘je moet er op zijn minst van zweten’. Laagdrempelig skaten, joggen of trampolinespringen behoort volgens hen eerder tot vrijetijdsbesteding. Een aantal van de jongeren geeft ook de sterke binding met’ thuis’ aan. Zoals dat ze naast school en een bijbaantje direct naar huis gaan om voor de kleintjes te zorgen. Ook komt naar voren dat de zorgen over de ouder(s) een rol speelt. ‘Ik kan niet weg omdat ik mijn moeder niet alleen thuis wil laten’, aldus één van de jongeren.

Proces

De ervaring tot dusver is dat na 45 minuten is het gesprek ook echt wel klaar is; de spanningsboog van de jongeren is dan op. Via Stichting Leergeld, de Voedselbank en lokale netwerken van Labyrinth Onderzoek & Advies zijn inmiddels veel jongeren en hun ouders bereikt. De komende periode volgen nog meer vraaggesprekken met deze jongeren. Gezien de huidige omstandigheden worden deze gesprekken voornamelijk online gevoerd. ‘Tegelijkertijd gaat de werving voor jongeren via www.kanikmeedoen.nl door: voor voldoende spreiding betreft dit vooral jongens uit gemiddelde en kleine plattelandsgemeenten.

afbeelding beweegrichtlijnen test

Wil jij deze updates voortaan direct in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de Kennisupdate Jeugd!