Spring naar content

Vernieuwd: e-book Zelfredzaamheid senioren

Wil je de zelfredzaamheid van senioren vergroten door sport en bewegen als middel in te zetten? Het vernieuwde e-book Zelfredzaamheid senioren helpt jou als zorg-, welzijns- en sportprofessional of als beleidsmedewerker hierbij. Naast achtergrondinformatie bevat dit e-book tips en voorbeelden over de manier waarop bewegen in de praktijk ingezet kan worden.

Sport en bewegen kan namelijk een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de zelfredzaamheid of het vertragen van kwetsbaarheid bij senioren. Niet alleen op fysiek vlak – senioren die voldoende sporten en bewegen hebben minder kans op chronische aandoeningen -, maar ook op cognitief, psychisch en sociaal vlak.

ebook zelfredzaamheid senioren op laptop

Groeiende doelgroep

De komende jaren wordt zowel de doelgroep senioren (vanaf 55 jaar) als ouderen (80 jaar en ouder) steeds groter. Naarmate we ouder worden, neemt de kans op kwetsbaarheid toe en kan de zelfredzaamheid afnemen. Doordat we steeds ouder worden, is de verwachting dat de groep kwetsbare senioren ook zal groeien. Daarnaast blijven of moeten (kwetsbare) senioren langer thuis wonen en daarbij doen ze relatief vaak een beroep op zorg of ondersteuning.

Dit e-book Zelfredzaamheid senioren is een herziene versie van het e-book Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen (2021).

Factsheet Effecten van bewegen voor senioren

Vorige week publiceerde Kenniscentrum Sport & Bewegen al de factsheet Effecten van bewegen voor senioren, die ingaat op de vier vormen van kwetsbaarheid en de positieve effecten die bewegen hierop heeft.

Kennisupdate Senioren

Wil je op de hoogte blijven van kennis omtrent het stimuleren van sport en bewegen voor senioren? Meld je aan voor de kennisupdate Senioren!