Spring naar content

Vernieuwd: Monitoring- en Evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid


Voor het succesvol opstellen en uitvoeren van sport- en beweegbeleid is monitoring en evalueren belangrijk. Je weet dan als beleidsmedewerker of andere betrokken professional of de beoogde doelen bereikt worden en of bijsturen nodig is. De stappen uit de vernieuwde Monitoring- en Evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid bieden je hierbij concrete handvatten.

De Monitoring- en Evaluatiewijzer (M&E-wijzer) is een stappenplan met uitleg en tips. De M&E-wijzer is geschreven voor vertegenwoordigers van lokale en provinciale organisaties, die zich bezighouden met sport- en beweegbeleid.

Geactualiseerd

De M&E-wijzer is onlangs op inhoud geactualiseerd en in een nieuw online jasje gegoten. Aan de slag met het monitoren en evalueren van je lokale sport- en beweegbeleid?