Spring naar content

Wat drijft ouders om bewegen te stimuleren?

Wat motiveert ouders om hun kinderen te stimuleren voldoende te bewegen? Om deze drijfveren te achterhalen heeft Opvoedinformatie Nederland samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen een peiling in het Landelijk Ouderpanel uitgezet. De peiling is door 658 ouders ingevuld en levert waardevolle inzichten op.

Uit de peiling blijkt dat bijna alle ouders positief staan tegenover het stimuleren van bewegen bij hun kinderen. Praktische zaken zoals de ruimte in en om het huis, het sport- en beweegaanbod in de buurt, en kennis en vaardigheden om bewegen te stimuleren zijn hierbij van belang. Daarnaast speelt sociale context volgens veel ouders een rol. De helft van de ouders geeft namelijk aan dat andere ouders in hun omgeving het belangrijk vinden om bewegen bij hun kinderen te stimuleren.

De rol van professionals

Professionals zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogische medewerkers of leerkrachten kunnen van belang zijn. Een op de vijf ouders zegt dat het hen zou kunnen helpen om met een professional in gesprek te gaan over hoe je bewegen kunt stimuleren bij kinderen. Daarentegen geeft ruim twee op de vijf ouders aan het juist niet fijn te vinden om dit gesprek aan te gaan met een professional. Hier valt dus nog winst te behalen: wat houdt hen tegen en hoe raken zij toch gemotiveerd om wel het gesprek over beweegstimulering aan te gaan?

Wat vinden ouders belangrijk in de opvoeding van hun kinderen?

Voor een goed gesprek over bewegen of een ander leefstijlthema is het van belang om te weten wat ouders het belangrijkst vinden in de opvoeding van hun kind. Op de vraag ‘Welk onderwerp vind jij het belangrijkst voor je kind?’ werden de volgende onderwerpen het hoogst geprioriteerd: gezondheid, plezier, zelfvertrouwen en goede slaap. Verder werd respectievelijk genoemd: fit zijn, omgaan met stress, leren samenwerken, nieuwe vrienden maken en omgaan met regels. Het is zinvol om ouders te vragen aan welke dingen zij waarde hechten voor hun kind en om daar vervolgens op in te haken. Door aan te sluiten op de motivatie van ouders ontstaat bij hen het gevoel dat wat jij zegt als professional overeenkomt met de thema’s die zij belangrijk vinden.

Wat gebeurt er met de resultaten? 

Opvoedinformatie Nederland gebruikt de onderzoeksresultaten om bestaande informatie over sport en bewegen op de website van het Nederlands Jeugdinstituut te verbeteren. Kenniscentrum Sport & Bewegen verwerkt de resultaten in de doorontwikkeling van de Argumentenkaartjes, een gesprekstool voor professionals. De Argumentenkaartjes helpen professionals het gesprek over bewegen aan te gaan met ouders en bieden inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kinderen. Het gesprek tussen ouders en professionals over sport en bewegen wordt hiermee laagdrempeliger. De vernieuwde set Argumentenkaartjes verschijnt begin 2021.

Meer weten over het onderzoek? Lees dan de samenvatting.

Over het Landelijk Ouderpanel

Het Landelijk Ouderpanel is in 2017 opgericht door Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs en telt bijna 5400 ouders. Via korte peilingen en onderzoeken laten zij hun stem horen over opvoeden en onderwijs. Opvoedinformatie Nederland gebruikt de onderzoeksresultaten om de betrouwbare opvoedinformatie voor ouders te verbeteren. Op deze pagina kun je je voor het Landelijk Ouderpanel aanmelden.