Spring naar content

Wij zoeken per 1 januari 2023 een nieuw lid voor onze raad van toezicht

Met het aftreden van een lid ontstaat per 1 januari 2023 een vacature voor de raad van toezicht van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens vier jaar. 

Onze raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en functioneren van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen. Daarbij staat de raad van toezicht de bestuurder bij met reflectie en advies. 

Vanuit de raad van toezicht is een financiële commissie benoemd, die toeziet op een juiste financiële bedrijfsvoering. De financiële commissie voert overleg met de directie en de controller en adviseert de raad van toezicht ten aanzien van goedkeuring en vaststelling van begroting en jaarrekening.

Interesse?

Lees hier meer over de vacature, het gewenste profiel en wijze van reageren (voor 30 oktober a.s.).