Spring naar content

Zo betrek je jongeren bij buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten

Ben je buurtsportcoach of jongerenwerker? Gebruik de nieuwe Participatietool voor buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten om te bekijken hoe actief jij jeugd betrekt bij jouw activiteiten en wat je mogelijk nog (meer) kunt doen.

Jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie is het actief betrekken van jongeren. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij het organiseren van sport- en beweegactiviteiten, het bedenken van nieuwe initiatieven voor de buurt of het beslissen over het aanbod van activiteiten. Belangrijk is dat de vorm van participatie aansluit bij de jeugd en de context waarin je werkt; dat je dus voor aansluiting zorgt. Verschillende vormen van jeugdparticipatie zijn mogelijk, waarbij de ene vorm niet beter is dan de andere: de ene jongere denkt liever een keer mee, terwijl de andere graag zelf een activiteit organiseert.

Laura Butselaar, specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen: “Als we jongeren betrekken bij sport- en beweegactiviteiten en de programmering, geven we hen een stem en creëren we kansen voor persoonlijke groei. Door gebruik te maken van de tool, te luisteren naar de behoeften van jongeren en hen hierbij te betrekken, kunnen buurtsportcoaches, jongerenwerkers en andere professionals activiteiten creëren die echt aansluiten bij de doelgroep en hun belevingswereld. Dit maakt dat jongeren zich meer verbonden voelen en eerder geneigd zijn om deel te nemen en betrokken te blijven bij het aanbod.”

Bezoek ook eens: Pedagogischsportklimaat.nl

De website pedagogischsportklimaat.nl biedt inspirerende artikelen en praktische informatie over een pedagogisch sportklimaat; bedoeld voor trainers, sportbestuurders, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners, clubkadercoaches, onderzoekers en beleidsmakers bij gemeenten. De informatie is verdeeld over Praktijk, Beleid en Onderzoek. Met daarbij speciale aandacht voor het Jeugdsportkompas; de tool die richting geeft aan een zo optimaal mogelijk pedagogisch sportklimaat.

Wil jij deze updates voortaan direct in je mailbox ontvangen?

Meld je dan aan voor de kennisupdate!

kennisupdate algemeen illustratie