Spring naar content

Ontwikkelen

Samen met wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit de praktijk ontwikkelen we eenvoudig toepasbare stappenplannen, toolkits, rekenmodellen, instrumenten en methodieken.

Je vindt bij ons een groot aantal kennisproducten. Bij de ontwikkeling ervan maken we gebruik van onderbouwde wetenschap en ervaringen uit de praktijk. Want voor een kenniscentrum is de kwaliteit van kennis van het grootste belang.

Om zeker te weten dat onze kennisproducten ook jouw cliënten aanspreken, betrekken we hen bij de ontwikkeling van deze producten. Dat doen we via focusgroepen en online vragenlijsten.

Zo hebben we bijvoorbeeld de Beweegcirkel ontwikkeld in samenwerking met een grote groep professionals uit de praktijk en wetenschappers. Speciaal voor lokale sportformateurs hebben we praktische inspiratiesheets opgesteld waarmee ze direct aan de slag kunnen.

Samen aan de slag?

Heb je vanuit jouw organisatie of praktijk interesse om mee te denken in de ontwikkeling van kennisproducten of deel te nemen aan een co-creatie traject dan horen we dat graag.

Infographic

Samen zorgen we voor meer kwaliteit en effectiviteit van sport en bewegen

De infographic is een visuele weergave die beschrijft waarvoor je bij ons terecht kunt in 2022.

Gerelateerde items

Praktische tips en tools voor beweegstimulering bij jonge kinderen op één plek

In bijna elke gemeente spelen buurtsportcoaches een belangrijke rol bij het stimuleren van bewegen. Als het gaat om bewegen bij…

Voor het eerst Nederlandstalige website over sport en Europa

Kenniscentrum Sport & Bewegen biedt met www.sporteneuropa.nl een nieuwe vindplaats voor iedereen die wilt weten met welke programma’s de Europese…

Mediagebruik bij jonge kinderen neemt toe, afwisseling met bewegen is nodig

In het kader van de Media Ukkie Dagen publiceerde Netwerk Mediawijsheid vrijdag 24 maart de resultaten van het verdiepende onderzoek…