Spring naar content

Ontwikkelen

Samen met wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit de praktijk ontwikkelen we eenvoudig toepasbare stappenplannen, toolkits, rekenmodellen, instrumenten en methodieken.

Je vindt bij ons een groot aantal kennisproducten. Bij de ontwikkeling ervan maken we gebruik van onderbouwde wetenschap en ervaringen uit de praktijk. Want voor een kenniscentrum is de kwaliteit van kennis van het grootste belang.

Om zeker te weten dat onze kennisproducten ook jouw cliënten aanspreken, betrekken we hen bij de ontwikkeling van deze producten. Dat doen we via focusgroepen en online vragenlijsten.

Zo hebben we bijvoorbeeld de Beweegcirkel ontwikkeld in samenwerking met een grote groep professionals uit de praktijk en wetenschappers. Speciaal voor lokale sportformateurs hebben we praktische inspiratiesheets opgesteld waarmee ze direct aan de slag kunnen.

Ontwikkelen

Samen aan de slag?

Heb je vanuit jouw organisatie of praktijk interesse om mee te denken in de ontwikkeling van kennisproducten of deel te nemen aan een co-creatie traject dan horen we dat graag.

Gerelateerde items

Sportief Verbinden

Op 23 januari vond in samenwerking met het ministerie van VWS, NOCNSF, VSG, KNHS, Kenniscentrum Sport & Bewegen en de…

Met kennis haal je meer uit sport en bewegen

Vanaf dit jaar is onze naam gewijzigd van Kenniscentrum Sport naar Kenniscentrum Sport & Bewegen. Onze Engelstalige naam wordt: Knowledge…

Sportief Verbinden

Met Sportief Verbinden beogen we dat voorzitters en directeuren van sportbonden, wethouders en gedeputeerden, beleidsverantwoordelijken van gemeenten, provincie en maatschappelijke…