Spring naar content

Kansen binnen de kinderopvang

Jonge kinderen zijn van zichzelf meestal erg actief en willen graag van alles ontdekken. Veel bewegen en spelen blijken in de praktijk echter niet altijd zo vanzelfsprekend. Zowel de sociale als fysieke omgeving op de kinderopvang daagt kinderen niet altijd uit tot bewegen. Onderzoek laat dan ook zien dat kinderen op de kinderdagopvang vaak een groot deel van de tijd inactief zijn. Hier is winst te behalen! Gelukkig zien steeds meer kinderopvangorganisaties het belang in van bewegen op de kinderdagopvang en willen zij hierop inzetten.

Twee spelende kindjes op een hobbelpaard

Wat kun je verwachten?

Het Beweegbeleid kinderopvang helpt jou met de eerste stappen naar het verankeren van bewegen in het organisatiebeleid. Je kunt aan de slag met de nodige achtergrondinformatie over het belang van bewegen en het creëren van draagvlak. Thema’s als invulling geven aan het aanbod en borging komen eveneens aan bod. Verder vind je een concreet stappenplan en twee handige instrumenten voor de praktische vertaling naar een beweegbeleid. Hopelijk geeft dit alles je genoeg inspiratie en handvatten om aan de slag te gaan met bewegen binnen jouw kinderopvangorganisatie.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Rebecca Beck

  • Specialist

Het liefst inspireer en motiveer ik anderen om zoveel mogelijk in te zetten op bewegen van jongs af aan. Ik zet mijn expertise onder andere in voor de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang. Ook kan ik je verder helpen op het gebied van erkende interventies.

Misschien ook interessant:

E-magazine Week van de Motoriek

Tijdens de Week van de Motoriek 2022 hebben experts uit het sport- en beweegwerkveld wetenschap, beleid en praktijk samengebracht aan de hand van kennissessies met inspirerende presentaties, praktische tips en trucs. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk het digimagazine!

Infographic brede motorische ontwikkeling

Dat de motorische vaardigheden van kinderen achteruitgaan is geen geheim meer. Maar wat is precies het belang van een brede motorische ontwikkeling (BMO)?

Inspiratiegids Kleine Beweegsubsidie

Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Bewegen stimuleren vanuit de fysieke en sociale omgeving helpt hierbij. Benieuwd hoe je een ruimte beweegstimulerend inricht?