Spring naar content

Kansen binnen de kinderopvang

Jonge kinderen zijn van zichzelf meestal erg actief en willen graag van alles ontdekken. Veel bewegen en spelen blijken in de praktijk echter niet altijd zo vanzelfsprekend. Zowel de sociale als fysieke omgeving op de kinderopvang daagt kinderen niet altijd uit tot bewegen. Onderzoek laat dan ook zien dat kinderen op de kinderdagopvang vaak een groot deel van de tijd inactief zijn. Hier is winst te behalen! Gelukkig zien steeds meer kinderopvangorganisaties het belang in van bewegen op de kinderdagopvang en willen zij hierop inzetten.

spelende kinderen
De stappen in het Beweegbeleid Kinderopvang

Wat kun je verwachten?

Het Beweegbeleid kinderopvang helpt jou met de eerste stappen naar het verankeren van bewegen in het organisatiebeleid. Je kunt aan de slag met de nodige achtergrondinformatie over het belang van bewegen en het creëren van draagvlak. Thema’s als invulling geven aan het aanbod en borging komen eveneens aan bod. Verder vind je een concreet stappenplan en twee handige instrumenten voor de praktische vertaling naar een beweegbeleid. Hopelijk geeft dit alles je genoeg inspiratie en handvatten om aan de slag te gaan met bewegen binnen jouw kinderopvangorganisatie.

Beweegbeleid kinderopvang in de praktijk

Benieuwd hoe andere organisaties dit aanpakken? Bij KinderRijk is bewegen bijna vanzelfsprekend voor kinderen. Diana Turkenburg-de Haan, programmamaker en pedagogisch professional bij KinderRijk: ‘Beleid hebben voor bewegen binnen de kinderopvang is belangrijk omdat beleid kaders en richting geeft. Samen met de mensen die beleid maken en met de mensen op de werkvloer kun je invulling geven aan het stimuleren van de motorische ontwikkeling van de kinderen’. Meer over de ervaring van Diana en manager pedagogiek Willemien Wildeboer zie je in deze video.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Chantal-van-den-Thillart

Chantal van den Thillart

Specialist

Bewegen, dat is leuk én gezond. Dit heb ik zelf altijd zo ervaren en dit wil ik graag overdragen aan de professionals waar ik mee werk. Dat doe ik door zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften vanuit het veld en wetenschappelijke kennis te vertalen naar praktische tools en handvatten. Ik probeer professionals te stimuleren, te enthousiasmeren en zo goed mogelijk te ondersteunen om jonge kinderen, in de leeftijdscategorie 0-4 jaar, meer te laten bewegen.

Eline Geschiere

Specialist

Sport en bewegen voor kinderen en jongeren is ontzettend belangrijk voor hun cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling. Door mijn praktijkervaring binnen het onderwijs te combineren met mijn wetenschappelijke kennis probeer ik professionals te stimuleren, ondersteunen en inspireren om kinderen en jongeren meer te laten bewegen. Mijn specialisme ligt binnen het primair onderwijs en kinderen van 0-4.

portretfoto medewerker Kenniscentrum Sport & Bewegen

Misschien ook interessant:

Infographic brede motorische ontwikkeling

Dat de motorische vaardigheden van kinderen achteruitgaan is geen geheim meer. Maar wat is precies het belang van een brede motorische ontwikkeling (BMO)?

Inspiratiegids Kleine Beweegsubsidie

Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Bewegen stimuleren vanuit de fysieke en sociale omgeving helpt hierbij. Benieuwd hoe je een ruimte beweegstimulerend inricht?