Spring naar content

Waarom een e-book over de Omgevingswet?

In 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Centraal daarin staat het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Het instrumentarium van de Omgevingswet biedt ons veel kansen om de ambities op gezondheidsbevordering te vertalen naar een beweegvriendelijke omgeving. Een belangrijke vraag die een lokale overheid aan zichzelf moet stellen is dan ook: hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten, dat onze inwoners verleid worden om meer te lopen, fietsen, spelen en sporten?

Wat kun je ermee?

In dit e-book gaan we in op de werkzame mechanismen van een beweegvriendelijke omgeving. We vertalen de werkzame mechanismen vervolgens met concrete voorbeelden naar de instrumenten van de Omgevingswet. Daarnaast onderscheiden we 34 bouwstenen voor een beweegvriendelijke omgeving, voorzien van praktische ontwerpprincipes op drie schaalniveaus: de woonplaats, de wijk en de straat. Hiervoor hebben we lopen, fietsen, spelen en sporten onderverdeeld in actieve verplaatsing, recreatief bewegen en sportief bewegen. 

Wat is een beweegvriendelijke omgeving?

Een beweegvriendelijke omgeving (BVO) is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te spelen en te sporten. Maar hoe zorg je ervoor dat je de openbare buitenruimte zo uitnodigend en inclusief mogelijk inricht? Op onze themapagina vind je tips, inspiratie en handvatten om je verder te helpen.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Ilja van Holsteijn

Een groot deel van mijn carrière heb ik me bezig gehouden met het beweegvriendelijker maken van wijken in Nederland en daarbuiten. Als specialist beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur richt ik me op het toepassen van die ervaring, gecombineerd met de beschikbare wetenschappelijke kennis om onze steden, dorpen en buitengebieden nog beweegvriendelijker te maken voor iedereen. Niet alleen door naar de hardware te kijken, maar altijd in combinatie met de juiste organisatie er omheen en bijbehorende activatie. 

Misschien ook interessant:

Inclusieve beweegvriendelijke omgeving

Hoe betrek jij inwoners met een beperking bij ontwerp, planning en gebruik van de openbare ruimte? Ga met deze tips en inspiratie direct aan de slag om jouw directe omgeving inclusiever te maken.

BVO-scan

Krijg met de BVO-scan op een snelle en simpele manier inzicht in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk.

BVO-model

Het BVO-model is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat: Hardware, Software en Orgware.