Spring naar content

Wat is een inclusieve beweegvriendelijke omgeving?

De term ‘inclusieve beweegvriendelijke omgeving’ (BVO) betekent dat iedereen is inbegrepen in het ontwerp van de buitenruimte. Dat wil zeggen: onafhankelijk van iemands geslacht, gender, seksuele voorkeur, eventuele beperking, financiële situatie of etnische achtergrond.

In deze inspiratiegids zoomen we in op het ontwerpen van een inclusieve beweegvriendelijke omgeving. Hierbij komen de volgende groepen aan bod: ouderen, mensen met dementie, meiden en vrouwen, mensen met een motorische beperking, mensen met een auditieve beperking en mensen met een visuele beperking. Waar lopen zij (letterlijk en figuurlijk) tegenaan en waar moet je dus rekening mee houden? Bezoek de inspiratiegids voor meer tips en inspiratie rondom inclusie op het gebied van sport en bewegen in de buitenruimte.

Het BVO-model als kapstok

Ben je op zoek naar ontwerptips (hardware), meer informatie over hoe je bewegen bij mensen met een beperking kunt stimuleren (software) of hoe je mensen met een beperking kunt betrekken bij het inrichten van de openbare ruimte (orgware)? Het BVO-model van Kenniscentrum Sport & Bewegen staat centraal in de inspiratiegids voor een inclusieve beweegvriendelijke omgeving.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Dianne Scholte

Onze leefomgeving speelt een belangrijke rol in ons beweeggedrag. Als specialist vertaal ik (wetenschappelijke) kennis over de relatie tussen de omgeving en gezondheid en bewegen naar praktisch inzetbare instrumenten. Mijn achtergrond ligt bij sociale geografie, planologie en gezondheidsbevordering. Zo help ik jou als beleidsmaker, stedenbouwkundige, sportaanbieder, zorgprofessional, sociaal werker of (beweeg)docent bij het creëren van een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving, die voor iedereen toegankelijk is.

Ilja van Holsteijn

Een groot deel van mijn carrière heb ik me bezig gehouden met het beweegvriendelijker maken van wijken in Nederland en daarbuiten. Als specialist beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur richt ik me op het toepassen van die ervaring, gecombineerd met de beschikbare wetenschappelijke kennis om onze steden, dorpen en buitengebieden nog beweegvriendelijker te maken voor iedereen. Niet alleen door naar de hardware te kijken, maar altijd in combinatie met de juiste organisatie er omheen en bijbehorende activatie. 

Jeroen Hoyng

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.

Misschien ook interessant:

BVO-model

Het BVO-model is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat: Hardware, Software en Orgware.

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Whitepaper Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Deze whitepaper geeft praktische informatie en handvatten om mensen met een beperking in beweging te krijgen en houden.