Spring naar content

Wat biedt de BVO Scan?

Door te beoordelen of een omgeving voldoende uitdaagt om te lopen, fietsen, spelen en sporten kun jij via een webapplicatie antwoord geven op de vraag of een omgeving beweegvriendelijk genoeg is. Maar ook waar verbeterpunten liggen, wat juist heel goed werkt en ga zo maar door. Bepaal vooraf wat jij graag wilt weten.

De BVO Scan bevat verschillende vragenlijsten: de Wijkscan en de Schoolpleinscan. Als beleidsmedewerker of sportprofessional is het mogelijk je te registeren als projectleider om een scan te organiseren in jouw directe leefomgeving. Waar je dit doet, bepaal je zelf. Ga samen met collega’s of belanghebbenden op pad om de omgeving te scannen. Achteraf is het mogelijk om samen met de deelnemers de resultaten en aandachtspunten in de omgeving te bespreken. Zelf een scan starten en/of uitvoeren? Registreer je via bovenstaande link en ga direct aan de slag met de beweegvriendelijke omgeving!

Voor wie is de BVO Scan bedoeld?

De BVO Scan is bedoeld voor lokale (sport)professionals die betrokken zijn bij het verbeteren van een gezonde en actieve leefstijl van inwoners, maar ook bij de planning en inrichting van openbare ruimte, zoals de omgevingsvisie. Denk hierbij aan beleidsmedewerkers van de gemeentelijke afdelingen ruimtelijke ordening, verkeer, sport, recreatie, gezondheid en welzijn. Maar ook als buurtsportcoach, zorgmedewerker op adviseur openbare ruimte, etc. is het interessant om de BVO Scan in te zetten.

De scan maakt het mogelijk om professionals die niet direct zijn betrokken bij gezond sport- en beweeggedrag binnen de gemeente, wel een rol te geven bij het thema. Bevraag en betrek hiernaast inwoners van de wijk of buurt of tot nieuwe inzichten te komen. Wat vinden zij belangrijk en hoe kijken zij op tegen de mogelijkheden om te bewegen in de wijk?

Hoe is het tot stand gekomen?

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft medio 2012 een eerste versie van de BVO Scan ontwikkeld. Om de beweegvriendelijke omgeving beter te kunnen beoordelen hebben gebruikersonderzoeken laten zien dat er behoefte aan een doorontwikkeling. Met de nieuwe BVO Scan is het mogelijk om via een digitale webapplicatie op je eigen mobiel de leefomgeving te scannen. De resultaten worden verzameld en zijn direct na afloop van de scan inzichtelijk om te bespreken. De opdracht is in samenwerking met Techonomy doorontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de beweegvriendelijkheid van een leefomgeving.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Dianne Scholte

Onze leefomgeving speelt een belangrijke rol in ons beweeggedrag. Als specialist vertaal ik (wetenschappelijke) kennis over de relatie tussen de omgeving en gezondheid en bewegen naar praktisch inzetbare instrumenten. Mijn achtergrond ligt bij sociale geografie, planologie en gezondheidsbevordering. Zo help ik jou als beleidsmaker, stedenbouwkundige, sportaanbieder, zorgprofessional, sociaal werker of (beweeg)docent bij het creëren van een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving, die voor iedereen toegankelijk is.

Ilja van Holsteijn

Een groot deel van mijn carrière heb ik me bezig gehouden met het beweegvriendelijker maken van wijken in Nederland en daarbuiten. Als specialist beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur richt ik me op het toepassen van die ervaring, gecombineerd met de beschikbare wetenschappelijke kennis om onze steden, dorpen en buitengebieden nog beweegvriendelijker te maken voor iedereen. Niet alleen door naar de hardware te kijken, maar altijd in combinatie met de juiste organisatie er omheen en bijbehorende activatie. 

Jeroen Hoyng

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.

Misschien ook interessant:

Inclusieve beweegvriendelijke omgeving

Hoe betrek jij diverse inwoners bij ontwerp, planning en gebruik van de openbare ruimte? Ga met deze tips en inspiratie direct aan de slag om jouw directe omgeving inclusiever te maken.

Whitepaper Beweegvriendelijke Omgeving

Start zelf met het thema ‘de beweegvriendelijke omgeving’. Deze whitepaper geeft handvatten en voorbeelden om hiermee aan de slag te gaan!