Spring naar content

Wat biedt de BVO-scan?

Door te beoordelen of een omgeving voldoende uitdaagt om te lopen, fietsen, spelen en sporten kan jij via een webapplicatie antwoord geven op de vraag of een omgeving beweegvriendelijk genoeg is. Maar ook waar verbeterpunten liggen, wat juist heel goed werkt en ga zo maar door. Bepaal vooraf wat jij graag wilt weten. Werk jij bij de gemeente en wil je werk maken van de beweegvriendelijke omgeving, registreer je dan als projectleider en organiseer een scan in de buurt of wijk. Nodig collega’s of belanghebbenden uit verschillende domeinen uit om de omgeving te scannen. Achteraf is het mogelijk om samen met de deelnemers de resultaten en aandachtspunten in de omgeving te bespreken. Het is ook mogelijk meerdere scans uit te voeren binnen één gemeente. Zelf een scan starten en/of uitvoeren? Registreer je via bovenstaande link en ga direct aan de slag! 

Voor wie is de BVO-scan bedoeld?

De BVO-scan is bedoeld voor lokale professionals die betrokken zijn bij het verbeteren van een gezonde en actieve leefstijl van inwoners, maar ook bij de planning en inrichting van openbare ruimte, zoals de omgevingsvisie. Denk hierbij aan beleidsmedewerkers van de gemeentelijke afdelingen ruimtelijke ordening, verkeer, sport, recreatie, gezondheid, welzijn.

De scan maakt het mogelijk om professionals die niet direct zijn betrokken bij gezond sport- en beweeggedrag binnen de gemeente, wel een rol te geven bij het thema. Bevraag en betrek hiernaast inwoners van de wijk of buurt of tot nieuwe inzichten te komen. Wat vinden zij belangrijk en hoe kijken zij op tegen de mogelijkheden om te bewegen in de wijk?

Hoe is het tot stand gekomen?

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft medio 2012 een eerste versie van de BVO-scan ontwikkeld. Om de beweegvriendelijke omgeving beter te kunnen beoordelen hebben gebruikersonderzoeken laten zien dat er behoefte aan een doorontwikkeling. Met de nieuwe BVO-scan is het mogelijk om via een digitale webapplicatie op je eigen mobiel de leefomgeving te scannen. De resultaten worden verzameld en zijn direct na afloop van de scan inzichtelijk om te bespreken. De opdracht is in samenwerking met Techonomy doorontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de beweegvriendelijkheid van een leefomgeving. 

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Jeroen Hoyng

  • Specialist

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.

Misschien ook interessant:

Ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke omgeving

Aan de hand van 27 ontwerpprincipes worden ontwerpers en beleidsmakers geïnspireerd om via stedenbouwkundige maatregelen voorzieningen te creëren die mensen uitdagen meer te bewegen, sporten en te spelen.

BVO-model

Het BVO-model is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat: Hardware, Software en Orgware.

Whitepaper Beweegvriendelijke Omgeving

Start zelf met het thema ‘de beweegvriendelijke omgeving’. Deze whitepaper geeft handvatten en voorbeelden om hiermee aan de slag te gaan!