Spring naar content

professional-met-kind-en-ouder

Hoe krijg je ouders mee in het belang van sport en bewegen?

Dat voldoende bewegen al op jonge leeftijd belangrijk is, weet jij als geen ander. Maar dit overbrengen naar ouders vanuit jouw rol als professional, is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorg je ervoor dat je jouw boodschap zó overbrengt, dat ouders het belang hiervan inzien? Dit doe je door in eerste instantie aan te sluiten bij de belevingswereld van de ouders en bij wat zij belangrijk vinden. In deze e-learning leer je meer over hoe je dat doet in gesprekken met ouders. Zo wordt het voor jou als professional én de ouder makkelijker om samen in gesprek te gaan over het beweeggedrag van een kind.

Wat kun je verwachten?

De e-learning Typen ouders is gericht op professionals die regelmatig ouders van jonge kinderen spreken, zoals professionals in de jeugdgezondheidszorg, kinderfysiotherapeuten of sociaal werkers. Het is gebaseerd op een model van MarketResponse waaruit duidelijk wordt dat ouders kunnen verschillen op het niveau van motieven en houding ten aanzien van het ouderschap. Deze zogenoemde oudersegmenten vormen een handige kapstok die jij als professional kunt gebruiken om jouw boodschap succesvol over te brengen richting ouders. In deze korte e-learning leer je verschillende typen ouders herkennen via casussen. Tussendoor krijg je handvatten, do’s en don’ts voor het gesprek met ouders over het sport- en beweeggedrag van hun kind.

mockup elearning type ouders

Totstandkoming van de e-learning

Vanuit de praktijk komt vaak de vraag hoe je als professional het gesprek over sport en bewegen goed aangaat met ouders. Om deze professionals hierbij te ondersteunen, hebben we deze e-learning ontwikkeld. De theorie achter de e-learning is gebaseerd op een model van MarketResponse. De inhoud van de e-learning is ontwikkeld samen met professionals uit de praktijk en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) en getoetst bij een klankbordgroep van praktijkprofessionals. De casussen zijn eveneens tot stand gekomen met hulp van deze klankbordgroep. Dit is verwerkt door onderzoeksbureau iresearch en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Meer informatie of ondersteuning?

portretfoto

Jamilla Vervoort

Specialist

Ik houd me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd meer kunnen laten meedoen in de samenleving door sport en bewegen. Zo ondersteunen we allerlei professionals o.a. op het gebied van jeugd, armoede, sport en bewegen. Verder houd ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen en met erkende sport- en beweeginterventies.

Chantal van den Thillart

Specialist

Bewegen, dat is leuk én gezond. Dit heb ik zelf altijd zo ervaren en dit wil ik graag overdragen aan de professionals waar ik mee werk. Dat doe ik door zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften vanuit het veld en wetenschappelijke kennis te vertalen naar praktische tools en handvatten. Ik probeer professionals te stimuleren, te enthousiasmeren en zo goed mogelijk te ondersteunen om jonge kinderen, in de leeftijdscategorie 0-4 jaar, meer te laten bewegen.

Chantal-van-den-Thillart

Misschien ook interessant:

Argumentenkaartjes

Gebruik de Argumentenkaartjes om inzichtelijk te krijgen wat ouders belangrijk vinden voor hun kind en ga het gesprek over bewegen aan.

Nut en Noodzaak

Bewegen is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar waar heeft bewegen precies effect op bij kinderen en hoe bespreek je dit met ouders?

Mini-learning motorische ontwikkeling

Benieuwd hoe je met bewegen de motorische ontwikkeling bij jonge kinderen stimuleert? Ontdek het in de Mini-learning