Spring naar content

Om passend en effectief (sport)beleid te kunnen voeren, is het van belang een goed onderbouwd antwoord te vinden op lokale vragen. Hoe is het gesteld met de sportdeelname? Welke behoeftes zijn er? Welk aanbod is er? Welke ontwikkelingen staan ons te wachten? Betrouwbare data zijn hierbij van essentieel belang. Maak een startfoto op basis van relevante data en informatie om je vragen te beantwoorden. Benut deze startfoto vervolgens voor een gesprek over de wenselijke situatie. De startfoto kan ook dienen als ‘nulmeting’ voor een monitoring traject rondom het lokale sport- en beweegbeleid

Een startfoto bevat twee componenten:

  1. Een beleidsanalyse van het huidige sport- en beweegbeleid in de gemeente.
  2. Relevante data (kwalitatief en kwantitatief) rondom de vraagstukken

visuele weergave werken met lokale data in de sport

Aan de slag met de handreiking ‘Werken met lokale data in de sport’

Met de handreiking ‘Werken met lokale data in de sport’ ondersteunen we je bij het verzamelen en duiden van informatie. We bieden een leidraad voor het werken met en presenteren van data en geven inzicht in methoden en instrumenten die je in kunt zetten in de dagelijkse praktijk, van beleidsontwikkeling tot -uitvoering.

De handreiking biedt handvatten voor het vinden van feiten en cijfers over sport en bewegen, relevante maatschappelijke ontwikkelingen, het duiden van gegevens en het analyseren van beleid. In de handreiking wordt Clubstadseland, een fictieve Nederlandse gemeente, gebruikt als voorbeeld.

Voor wie is deze handreiking?

Iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat, zoals beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals, kan met de handreiking aan de slag.

Dus bijvoorbeeld ook sportformateurs die voor een gemeente werken aan lokale invulling van het sportakkoord.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Sandra Bukman

  • Specialist

Binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik mij met name bezig met erkende sport- en beweeginterventies. Ook kun je bij mij terecht met vragen over monitoring en evaluatie. Mede door mijn achtergrond als onderzoeker ben ik erg geïnteresseerd in het verbinden van wetenschap en praktijk.

Lilian van den Berg

  • Specialist

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe vinden zij hun weg naar sport en bewegen en wat hebben zij nodig? Kennis over de doelgroep, de drempels en wat voor hen belangrijk is helpt professionals in het werkveld om sport & bewegen mogelijk te maken. Daarnaast kijken we naar het gebruik maken van de kracht van sport als middel om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken zoals sociale participatie en kansengelijkheid. 

Misschien ook interessant:

Handreiking Inzicht in impact voor teamleiders buurtsportcoaches

Wat is het effect van de inzet van de buurtsportcoaches? Worden gestelde doelen behaald? Deze handreiking helpt teamleiders van buurtsportcoaches verder.

Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen (M&E-wijzer) is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.