Spring naar content

Waarom bewegen stimuleren?

Jonge kinderen zijn van zichzelf meestal erg actief en willen graag van alles ontdekken. Bewegen en spelen zijn echter niet vanzelfsprekend. De omgeving daagt kinderen niet altijd uit tot bewegen. Dat terwijl bewegen een positieve invloed heeft op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Hier ligt een mooie kans voor de jeugdgezondheidszorg: de JGZ ziet immers meer dan 95% van de kinderen van 0-4 jaar en richt zich op het gezond opgroeien van jeugdigen.

Inspiratie uit de praktijk

De Inspiratiegids is onderdeel van de Kleine Beweegagenda en het resultaat van een pilot uit 2020. Gedurende drie maanden werden wacht- en consultruimtes van vijf JGZ-locaties beweegstimulerend ingericht met materialen als een ‘Beweegspiegel’ en ‘Floorgraphics’. De bevindingen uit deze pilot zijn verwerkt in de Inspiratiegids om andere JGZ-organisaties te inspireren ook aan de slag te gaan met een inrichting die aanzet tot bewegen. De Inspiratiegids is een combinatie van wetenschappelijke kennis en ervaringen uit de praktijk. Wil jij ook aan de slag met een beweegstimulerende inrichting, neem dan contact op met onze samenwerkingspartner NCJ.

praktijkvoorbeelden JGZ inrichting

Als ik een kindje zie spelen met beweegstimulerend materiaal terwijl ik de wachtkamer binnenkom, is het voor mij heel makkelijk om meteen het gesprek over bewegen te beginnen

Jeugdarts

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Chantal-van-den-Thillart

Chantal van den Thillart

Specialist

Bewegen, dat is leuk én gezond. Dit heb ik zelf altijd zo ervaren en dit wil ik graag overdragen aan de professionals waar ik mee werk. Dat doe ik door zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften vanuit het veld en wetenschappelijke kennis te vertalen naar praktische tools en handvatten. Ik probeer professionals te stimuleren, te enthousiasmeren en zo goed mogelijk te ondersteunen om jonge kinderen, in de leeftijdscategorie 0-4 jaar, meer te laten bewegen.

Misschien ook interessant:

Argumentenkaartjes

Gebruik de Argumentenkaartjes om inzichtelijk te krijgen wat ouders belangrijk vinden voor hun kind en ga het gesprek over bewegen aan.

Nut en Noodzaak

Bewegen is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar waar heeft bewegen precies effect op bij kinderen en hoe bespreek je dit met ouders?

Mini-learning motorische ontwikkeling

Benieuwd hoe je met bewegen de motorische ontwikkeling bij jonge kinderen stimuleert? Ontdek het in de Mini-learning