Spring naar content

Voor wie is het magazine interessant?

Voor iedereen die zich inzet voor meer sport en bewegen. Voor praktijkprofessionals, vanuit sportbonden, maar zeker ook voor buurtsportcoaches, vakleerkrachten, medewerkers kinderopvang, professionals uit de JGZ en beleidsmedewerkers bij gemeenten. 

Persoon die de webinar terugkijkt

Bekijk alle webinars terug inclusief achtergrondinformatie en interviews

Meer aandacht vragen voor het nut en belang van Breed Motorische Ontwikkeling (BMO) was het thema van de Week van de motoriek. In het magazine blikken we terug hoe jij als professional met BMO aan de slag kan gaan in jouw gemeente, school, buurt, sportvereniging, kinderopvang of andere setting. Hiernaast kun je alle webinars terugkijken, delen we talloze tools en verdiepende artikelen, stelden we jullie vragen aan de politiek en vragen we jou om feedback. Heb jij deelgenomen aan de Week van de motoriek? Dan willen we  nogmaals hartelijk danken voor je bijdrage. 

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Johan Steenbergen

  • Accountmanager

Ik zet mijn kennis, kunde en netwerk graag in om onze jeugd vaardiger te maken in bewegen. Ik ben van huis uit bewegingswetenschapper en heb mij na mijn studie enkele jaren gespecialiseerd in de sportfilosofie. Mijn interesse is vooral hoe kennis toepasbaar te maken voor verschillende sport- en beweegpraktijken en hoe vanuit vragen uit ‘de’ praktijk te komen tot relevante, toepasbare kennis met impact.

Misschien ook interessant:

Mini-learning motorische ontwikkeling

Benieuwd hoe je met beweging de motorische ontwikkeling stimuleert? Ontdek het in de Mini-learning.

Whitepaper Physical Literacy

‘Physical Literacy’ gaat over de bouwstenen voor een leven lang bewegen van jong tot oud. In deze whitepaper schetsen we de noodzaak van een aangescherpte koers in het stimuleren van sport en bewegen en geven we aan hoe Physical Literacy kan bijdragen aan deze nieuwe koers.

Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen

Deze whitepaper geeft inzicht in vaardig leren bewegen. Het stimuleert professionals vanuit meerdere kanten over dit vraagstuk na te denken en te handelen.