Spring naar content

Voor wie is het?

Het instrument is bedoeld voor lokale sport- en beweegaanbieders die hun project willen monitoren en evalueren. Denk aan sportverenigingen, buurtsportcoaches en uitvoerders van projecten vanuit de lokale sportakkoorden. Zij willen bijvoorbeeld weten of deelnemers aan hun activiteit meer zijn gaan sporten of bewegen of dat ze meer gemotiveerd zijn voor een gezonde leefstijl. Of ze willen weten hoe ze hun aanbod verder kunnen verbeteren, zodat het goed aansluit bij de behoeften van deelnemers.  Interventie-eigenaren kunnen uitvoerders van hun interventie stimuleren om het instrument te gebruiken voor procesevaluatie.

Het instrument is binnen een project bedoeld voor de:

  • projectleider/ organisator op locatie 
  • trainers/ uitvoerders van het aanbod 
MEIVO op verschillende apparaten

Hoe zet je het in?

Aan de hand van voorgeprogrammeerde vragenlijsten die eenvoudig op de juiste momenten naar de juiste personen uitgezet worden, kunnen sport- en beweegaanbieders gemakkelijk via een dashboard inzicht krijgen in de resultaten van hun project. Je hebt de mogelijkheid om ook een aantal eigen vragen toe te voegen. De resultaten zijn aantrekkelijk vormgegegeven. Je kunt ze zelf downloaden en verwerken. Projectleiders en trainers/ uitvoerders hebben een eigen inlogcode.

Het is niet mogelijk om met MEIVO zelfgemaakte vragenlijsten te programmeren, effectevaluaties te doen of de resultaten van individuen te volgen.

MEIVO voldoet aan de wet- en regelgeving, zoals de AVG wetgeving, en is inzetbaar  via je laptop, mobiel, tablet en computer.

MEIVO is gratis te gebruiken.

Hoe is het tot stand gekomen?

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft MEIVO ontwikkeld in opdracht van ZonMw en in samenwerking met het Mulier Instituut en Techonomy. In de ontwikkeling hebben de behoeften en feedback van lopende en afgeronde projecten vanuit Sportimpuls, lokaal uitvoerende sport- en beweegaanbieders en erkende interventie-eigenaren een belangrijke rol gespeeld. 

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Rebecca Beck

  • Specialist

Het liefst inspireer en motiveer ik anderen om zoveel mogelijk in te zetten op bewegen van jongs af aan. Ik zet mijn expertise onder andere in voor de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang. Ook kan ik je verder helpen op het gebied van erkende interventies.

Martina Hoogendoorn

  • Specialist

Mijn ervaring vanuit onderzoek en beleid wil ik inzetten, zodat iedereen de positieve effecten van sport en bewegen kan ervaren. Ik werk met plezier aan erkende sport- en beweeginterventies. Vooral door de raakvlakken met preventie en gedragsverandering, waar mijn professionaliteit ligt. Ook ondersteun ik bij monitoring en evaluatie-vraagstukken.

Misschien ook interessant:

Ouders Erbij!

Ontwikkel jij sport- en beweegprogramma’s of voer jij deze uit? Betrek je hierbij ouders of zou je dat graag willen? Maak gebruik van de kennis, hulpmiddelen en tips van Ouders Erbij!

Sport- en beweeginterventies

Informatie voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve, erkende sport- en beweeginterventie en/of -aanpak.

Kennisbank Sport en Bewegen

De Kennisbank Sport en Bewegen bevat circa 21.000 publicaties. In deze sportbibliotheek vind je niet alleen publicaties over sport en bewegen, maar bijvoorbeeld ook over leefstijl en gezondheid.