Spring naar contentHet op papier zetten van een interventie is een leerzaam proces en helpt bij het verder aanscherpen van je interventie.

 • Je krijgt al tijdens het schrijven goed zicht op de sterke kanten van je interventie, maar ook op verbeterpunten.
 • Een onderdeel van het erkenningstraject is het uitvoeren van een procesevaluatie. Dit levert je inzicht op in het verloop en de uitvoering van je interventie. Door ervaringen van je interventie te evalueren met uitvoerders en deelnemers, spoor je sterke onderdelen en aandachtspunten van je interventie op. Deze praktijkervaringen helpen je om je interventie steeds verder te versterken.
 • Adviseurs met kennis over interventies begeleiden je gedurende het traject. Voorbeelden waarover een adviseur je bevraagt en ook over doorvraagt zijn: ‘Wie is je doelgroep?’, ‘Welk probleem staat centraal?’, ‘Welke aanpak kies je en in welke volgorde voer je de stappen uit?’.

Deze feedback wordt door interventie-eigenaren als waardevol ervaren en helpt om je interventie helder te beschrijven en nog meer zicht te krijgen op de werkzaamheid van je interventie.

De erkenning van Lekker in je Lijf is voor ons een bevestiging dat dit een kwalitatief goede interventie is om in te zetten bij de doelgroep lage SES. Het erkenningstraject heeft ons geholpen om inzicht te krijgen in de sterke punten en aandachtspunten van de interventie. Dit nemen we mee in de adviezen aan gemeenten.

GGD Holland Midden over Lekker in je Lijf

Wanneer je interventie de status erkende interventie heeft gekregen, biedt dat de volgende voordelen:

 • Door de zichtbaarheid in de databases en de verschillende communicatiekanalen, wordt je interventie breed onder de aandacht gebracht. Je interventie krijgt meer bekendheid en je stelt ook anderen in staat om jouw interventie in te zetten.
  • Je interventie wordt opgenomen in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven.
  • Je interventie is zichtbaar op Loket Gezond Leven van CGL en in de database met alle sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport & Bewegen.
  • Kenniscentrum Sport & Bewegen besteedt in artikelen op Alles over Sport, nieuwsbrieven en social media, regelmatig aandacht aan erkende interventies. Ook jouw erkende interventie kan hier tussen staan!
 • Gemeenten kiezen steeds vaker bewust voor de inzet van erkende interventies en zoeken hiervoor gericht in de databases.
 • Bij het vormen van lokale Sportakkoorden worden erkende interventies extra onder de aandacht gebracht in ondersteunende documenten (inspiratiesheets en verzameldocumenten) voor de Sportformateurs.
 • Voor verwijzers (zoals zorgprofessionals en sociale wijkteams) is het belangrijk om te weten welke kwalitatief goede (en effectieve) interventies worden aangeboden in de omgeving. Een verwijzer kiest hiermee ook voor kwaliteit en als interventie-eigenaar kun je verwijzers gericht attenderen.
 • Van een aantal interventies is bekend dat zij op verzoek van een zorgverzekeraar een erkenningstraject zijn gestart. Hierdoor zijn interventies opgenomen in de aanvullende verzekering. Erkende interventies kunnen daarmee interessant zijn voor zorgverzekeraars en hun klanten.

En natuurlijk is het voor jou als interventie-eigenaar en alle aanbieders van je interventie een erkenning van jullie inzet!

Dit traject heeft ons enorm geholpen om onze interventie scherp te krijgen en mooie ontwikkelpunten te ontdekken om de Nationale Diabetes Challenge toekomstbestendig te laten zijn

Bas van de Goor Foundations over de Nationale Diabetes Challenge

Wat zijn de verschillende mogelijkheden om je interventie te laten beoordelen en welke niveaus zijn er?

 • Een beoordeling van de kwaliteit en uitvoerbaarheid door professionals uit de praktijk voor het oordeel:
  • Goed beschreven
 • Een beoordeling van de kwaliteit, onderbouwing, effectiviteit en uitvoerbaarheid door de Erkenningscommissie vijf Sport en Bewegen voor de oordelen:
  • Goed onderbouwd
  • Effectief
   • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
   • Goede aanwijzingen voor effectiviteit
   • Sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Gerelateerde items

Sport- en beweeginterventies

Informatie voor interventie-eigenaren en het belang van een effectieve, erkende sport- en beweeginterventie en/of -aanpak.

Interventie-eigenaar

Heb jij een sportinterventie of beweegaanpak? Lees hier hoe je jouw interventie laat erkennen en laat opnemen in de database Sport- en beweeginterventies.

Stappen naar erkenning en aanmelden van een interventie

Zo laat je stapsgewijs jouw sportinterventie of beweeginterventie erkennen. Lees de procedure.